Επιχειρήσεις

Χαμηλότοκα δάνεια σε ΜμΕ από την Εθνική, με εγγύηση του EGF


 Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους μπορούν να εξασφαλίσουν χαμηλότοκο δανεισμό από την Εθνική Τράπεζα, με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων Pan-European Guarantee Fund (EGF). Το πρόγραμμα "τρέχει" και οι ενδιαφερόμενοι έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατ. ευρώ, ή ο ετήσιος ισολογισμός τους δεν ξεπερνά τα 43 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 5 εκατ. ευρώ. Καλύπτει ανάγκες σε κτιριακές υποδομές και μηχανολογικό εξοπλισμό, κεφάλαιο κίνησης ή αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.

Οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί όροι που παρέχονται με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του EGF μπορούν να καλύψουν κάθε επιχειρηματική ανάγκη: Τα δάνεια ε΄ναι δύο κατηγοριών

• Δάνεια τακτής λήξης, για:

  - χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
  - κάλυψη αναγκών σε ρευστότητα
  - αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων

Ανακυκλούμενα όρια, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας.

Όλες οι μορφές χρηματοδότησης του προγράμματος παρέχονται με προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3 ή 6 μηνών πλέον περιθωρίου 0,20% ή 0,70% (ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο θα εγκριθεί το αίτημα) και εισφοράς Ν.128/75. Ειδικά για τα δάνεια τακτής λήξης, η Εθνική παρέχει την επιλογή σταθερού επιτοκίου για ένα μέρος ή για το σύνολο της διάρκειας του δανείου.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την εγγύηση του EGF προσφέρει επιπλέον ευελιξία στην αποπληρωμή μέσω ισόποσων μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων και δυνατότητα περιόδου χάριτος.

Ενημέρωση και συμβουλές στην τράπεζα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συζητήσουν με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο της Εθνικής και να βρουν τη λύση που τους ταιριάζει. Στη συνέχεια υποβάλλεται η αίτηση μαζί με το επενδυτικό σχέδιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το πρόγραμμα χορηγήσεων στηρίζεται από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των Κρατών Μελών που συνεισφέρουν στο EGF.

Περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε απορίες σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων παρέχονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής (πατήστε εδώ)

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα