Επιχειρήσεις

Trastor: Μεγάλα κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων και μισθώματα +38,7%


Μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας και εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του επέτυχε στη χρήση 2021 ο όμιλος της εισηγμένης εταιρείας ακίνητης περιουσίας Trastor. 

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 18,138 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 38,7%, παρά τις μειώσεις ενοικίων που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι μειώσεις αυτές "κόστισαν" στον όμιλο απώλει μισθωμάτων 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν (από 8,6 εκατ. σε  29,3 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε  23,02 εκατ. ευρώ (από 3,09 εκατ. το 2020).

 Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των κερδών (16,94 εκατ. ευρώ) είναι λογιστικά αποτελέσματα, που προέκυψαν από αναπροσαρμογή της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε € 23,9 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο της χρήσης, έναντι € 17,6 εκατ. προ έτους. 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 150,6 εκατ. ευρώ, συν 17,2  εκατ. ευρώ από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα