Χρηστικά

Το τελικό σχέδιο για κόκκινα στεγαστικά και α΄ κατοικία


Αισιοδοξία επικρατεί στην κυβέρνηση ότι θα βρεθεί τελικά κοινή συνισταμένη με τις τράπεζες, ώστε να υποβληθεί στους Θεσμούς ένα κοινά αποδεκτό και αποτελεσματικό σχέδιο διευθέτησης των κόκκινων δανείων, με το οποίο αφενός θα προστατεύεται η λαϊκή κατοικία από πλειστηριασμούς, αφετέρου δεν θα επωμισθούν οι τράπεζες μεγάλα βάρη που θα τις οδηγήσουν σε ανακεφαλαιοποιήσεις.

Παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται το τελευταίο διάστημα περί δύο «γραμμών» για τη διαχείριση του ζητήματος, η τελική πρόταση θα είναι αποδεκτή από όλους και θα έχει την έγκριση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Για την προστασία πρώτης κατοικίας βάση θα αποτελέσει το κυπριακό μοντέλο. Η λύση θα περιλαμβάνει:
 - Γενναίο «κούρεμα» του στεγαστικού δανείου
- Κρατική επιδότηση που θα καλύπτει το 1/3 της μηνιαίας δόσης.

Τα όρια αξίας προστατευόμεννης κατοικίας αναμένεται να ορισθούν περί τις 110.000 ευρώ (εμπορική αξία) για τον άγαμο και έως τις 260.000 ευρώ για τον έγγαμο.
■ Βασικά κριτήρια συμμετοχής ενός δανειολήπτη στη διάδοχη κατάσταση του νόμου Κατσέλη θα είναι η αξία του ακινήτου και το διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη (20.000 -38.000, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση)
■ Η ρύθμιση που θα προτείνεται στον δανειολήπτη θα προβλέπει εύλογο επιτόκιο και τοκοχρεολυτική μηνιαία δόση για την αποπληρωμή, που θα καταβάλλεται κατά τα 2/3 από τον δανειολήπτη και κατά το 1/3 από το κράτος.
■ Στο ακίνητο θα εγγράφεται και νέα προσημείωση υπέρ του Δημοσίου, πέραν αυτής που ήδη φέρει υπέρ της πιστώτριας τράπεζας. Σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου, το Δημόσιο θα αξιώσει την είσπραξη μέρους του τμήματος από την πώληση, κατά το ποσό που αναλογεί με βάση την ήδη καταβληθείσα επιδότηση.
■ Το δάνειο θα αποπληρώνεται σε βάθος 25ετίας. Η αποπληρωμή θα αφορά το ποσό που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία του ακινήτου, ενώ η διαφορά της αρχικής με την παρούσα αξία θα διαγράφεται.

Διαβάστε επίσης