Ασφαλιστική Αγορά

Το σκάνδαλο της Εθνικής Ασφαλιστικής: Ζημία 850 εκατ. έγραψε η τράπεζα από την πώληση!


Με ένα ακόμη τόσο... “επιτυχές” deal όπως αυτό της Εθνικής Ασφαλιστικής, η Εθνική Τράπεζα θα κάνει χρόνια να δει κέρδη – αν δεν χρειασθεί και κεφαλαιακή ενίσχυση: Τα τελικά στοιχεία για το τίμημα και τη λογιστική τακτοποίηση της πώλησης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία για την κερδοφορία και την καθαρή θέση της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής, δείχνουν πόσο σκανδαλωδώς επιζήμια για την τράπεζα ήταν αυτή η “εκποίηση”, που έγινε σε εξαιρετικά δυσμενή συγκυρία, μεσούσης της πανδημίας.

Για να προχωρήσει σ' αυτή την εκποίηση, η Εθνική Τράπεζα μείωσε περαιτέρω την αξία της  θυγατρικής της, εγγράφοντας στα βιβλία της πρόσθετη πρόβλεψη-ζημία  358 εκατ. ευρώ, που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της τελευταίας χρήσης (2020). Ενα χρόνο νωρίτερα, είχε φροντίσει να μειώσει πάλι την εγγεγραμμένη λογιστική αξία της θυγατρικής της κατά 492 εκατ. ευρώ, προκειμένου να την προσαρμόσει στο ύψος του τιμήματος που πρόσφερε τότε CVC Capital.

Ετσι η τράπεζα φόρτωσε στα αποτελέσματα της συνολική ζημία 850(!) εκατ. ευρώ, την οποία πέρασε μάλιστα προκαταβολικά στα βιβλία της, ώστε να μη φανεί ότι ήταν αποτέλεσμα αυτού του deal.

Στο 1/3 των ιδίων κεφαλαίων!

Η ζημία αυτή δεν είναι μόνον λογιστική, αλλά πραγματική, καθώς το τίμημα απέχει παρασάγγας από την καθαρή θέση της Εθνικής Ασφαλιστικής – και πολύ περισσότερο από την πραγματική αξία της εταιρείας, που είναι leader  στην ελληνική αγορά ασφαλειών, παράγει κέρδη, έχει αποθεματικά άνω των 2.5 δισ. ευρώ και τεράστιο επενδυτικό  χαρτοφυλάκιο.

Στα αποτελέσματα  της χρήσης 2020 που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, η Εθνική Ασφαλιστική εμφανίζει καθαρή θέση 1,224 δισ. ευρώ, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν μία βάση για τον καθορισμό του τιμήματος πώλησης.
 Ομως το τίμημα που αποδέχθηκαν η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και το ΤΧΣ (346,5 εκατ. ευρώ για το 90,01%), αντιστοιχεί σε αποτίμηση μόλις... 385 εκατ. ευρώ (για το 100% της εταιρείας). Είναι δηλαδή 68,5% χαμηλότερο από την καθαρή θέση – λιγότερο και από το 1/3 των ιδίων κεφαλαίων της!

Απόσβεση σε 5 χρόνια

Εξαιρετικά χαμηλό – πραγματικό “ξεπούλημα” - είναι το τίμημα ακόμη και με κριτήριο την κερδοφορία της εταιρείας: Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ενοποιημένα  κέρδη ανήλθαν το 2020 σε 87,9 εκατ. ευρώ προ φόρων και σε 68,4 εκ. μετά από φόρους. Στην αμέσως προηγούμενη χρήση (2019) ήταν 82,3 εκατ. και 57,9 εκατ. αντίστοιχα. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα του 2018.

Το τίμημα που θα καταβάλει η CVC Capital Partners, αντιστοιχεί σε 4,4 φορές τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της περυσινής χρονιάς (Ρ/Ε 4,4) και σε 5,5 φορές τα μέσα ετήσια κέρδη της τελευταίας τριετίας (ιστορικό Ρ/Ε 5,5). Αυτό σημαίνει ότι σε περίπου 5 χρόνια οι νέοι ιδιοκτήτες θα αποσβέσουν το κόστος εξαγοράς.

Οπως έχει επισημάνει πολλές φορές του Sofokleouin.gr  σε σχετικά δημοσιεύματα, στις εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό χώρο, το μέσο Ρ/Ε ήταν περίπου 13 –  κατ' αναλογία σχεδόν τριπλάσιο αυτού που δίνεται τώρα για την Εθνική Ασφαλιστική. Στις εξαγορές ελληνικών εταιρειών (Eurolife, Alpha Ασφαλιστική, AXA) ήταν περίπου 11,5.

Οι προμήθειες για το bancassurance

Στο τίμημα των 346,5 εκατ. ευρώ που θα εισπράξει η Εθνική Τράπεζα για το 90,01% της θυγατρικής της, προστίθεται βέβαια και (δυνητική) αμοιβή/προμήθεια 120 εκατ. ευρώ για το bancassurance. Ομως, αυτό το ποσό ή ένα μέρος του θα εισπραχθεί μόνο αν η τράπεζα επιτύχει ορισμένους στόχος στις πωλήσεις τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της. Θα λειτουργεί δηλαδή ως “πλασιέ”-ασφαλιστικός πράκτορας  και θα αμειφθεί ανάλογα με τις επιδόσεις της. Δεν πρόκειται λοιπόν για τίμημα αλλά για αμοιβή υπηρεσιών.

Η ανάληψη του ελέγχου της Εθνικής Ασφαλιστικής από την CVC Capital αναμένεται ότι θα  επιφέρει αλλαγές στην  εταιρεία, επηρεάζοντας συνολικά ολόκληρο τον κλάδο ασφαλειών. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα επιδιώξουν εσωτερικές αναδιαρθρώσεις με στόχο την αύξηση της παραγωγής, τη συμπίεση των λειτουργικών δαπανών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα