ΠΡΕΜΙΑ
Επιχειρήσεις

H Premia απορρόφησε 8 θυγατρικές

Ολοκληρώθηκε η απορρόφηση οκτώ θυγατρικών από τηνPremia. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: H Premia Properties (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι,...