Χρηστικά

Tα πρόστιμα της εφορίας για τη μη έκδοση αποδείξεων


Πώς κλιμακώνονται ανάλογα με το ποσό του φόρου και τι συμβαίνει σε περιπτώσεις υποτροπής

Είτε δεν κοπεί μία απόδειξη αξίας 1 ευρώ, είτε δεν κοπούν 50 αποδείξεις συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, το πρόστιμο είναι το ίδιο και κυμαίνεται από 250 ευρώ μέχρι και 500 ευρώ.

Αυτό προβλέπει η φορολογική νομοθεσία όπως έχει αναμορφωθεί και έρχεται στην επικαιρότητα μετά τη διαγραφή προστίμων ύψους 30.000 ευρώ, που επιβλήθηκε σε εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, επειδή υπήρχε νομοθετικό κενό στην περίοδο κατά την οποία εντοπίστηκαν οι παραβάσεις και επιβλήθηκαν τα πρόστιμα.

Ειδικότερα, το πλαίσιο που ισχύει από τις 7 Ιουνίου 2017 προβλέπει ότι αν μια καφετέρια,. δεν κόψει απόδειξη για έναν καφέ αξίας 2 ευρώ, και ένα κατάστημα δεν κόψει 20 αποδείξεις για πωλήσεις αγαθών αξίας 2.000 ευρώ, και στους δύο επιχειρηματίες θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 250 ευρώ, αν τηρούν απλογραφικά βιβλία (τα παλαιά Β’ κατηγορίας).

Το ύψος των προστίμων, καθορίζεται πλέον, για τις παραβάσεις που εντοπίζονται ανά φορολογικό έλεγχο και όχι ανά παράβαση. Στο πλαίσιο αυτό είτε μία απόδειξη που δεν κόπηκε διαπιστώσουν οι ελεγκτές είτε 50, το πρόστιμο θα είναι το ίδιο.

Τα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην έχουν κόψει αποδείξεις, γίνονται στόχος των ελεγκτών που σημαίνει ότι ελέγχονται συχνότερα και ο κίνδυνος υποτροπής είναι μεγάλος.

Ποιά είναι τα πρόστιμα

Αναλυτικότερα το πλαίσιο επιβολής των προστίμων της εφορίας για την  έκδοση παραστατικών πώλησης χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στις συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ και σε εκείνες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Σε ότι αφορά στις συναλλαγές που υπόκεινται σε ΦΠΑ, τα πρόστιμα κλιμακώνονται ως εξής:

  • Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Έτσι, αν δεν κοπεί μια απόδειξη για προϊόν αξίας 10 ευρώ, ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι 2,4 ευρώ και το επιπλέον 50% είναι 1,2 ευρώ. Όμως το πρόστιμο δεν μπορεί αν είναι κατώτερο των 250 ευρώ, αν τηρούνται απλογραφικά βιβλία, άρα θα επιβληθεί πρόστιμο 250 ευρώ. Σε περίπτωση που εντοπιστεί μη έκδοση 20 αποδείξεων, συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι 480 ευρώ. Το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα πρέπει να είναι ίσο με το 50% του φόρου ήτοι 240 ευρώ, αλλά επειδή το ελάχιστο είναι 250 ευρώ, θα ανέλθει σε 250 ευρώ. Αν οι δύο επιχειρήσεις του παραδείγματος τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τότε τα πρόστιμα θα είναι 500 ευρώ.
  • Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή της διαπίστωσης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, από το ποσό των 500 ευρώ σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.
  • Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση απλογραφικών βιβλίων και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση διπλογραφικών βιβλίων.

Συναλλαγές που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ

Για τις συναλλαγές που δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, σε περίπτωση μη έκδοσης λογιστικών αρχείων ή έκδοσης ή λήψης ανακριβών παραστατικών επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Αυτό σημαίνει, εάν γίνει φορολογικός έλεγχος σε ένα γιατρό, είτε εντοπιστεί μη έκδοση μίας απόδειξης είτε 10 αποδείξεων, τότε το πρόστιμο θα είναι 500 ευρώ, εάν τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής, συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων, έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κλπ), οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά, επιβάλλεται το πρόστιμο 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα με το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα