Χρηστικά

Δεν εξέδωσε 3.500 αποδείξεις, έφαγε πρόστιμο €30.000, αλλά... αθωώθηκε!


Η αξία των αποδείξεων, που δεν κόπηκαν, ήταν 224.039,86 ευρώ! - Ολόκληρη η απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ένα νομοθετικό κενό οδήγησε στην αθώωση επιχειρηματία, της Θεσσαλονίκης, ο οποίος εντοπίστηκε από τη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, να μην έχει κόψει αποδείξεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, 3.412 αποδείξεις!

Η αξία των αποδείξεων, που δεν κόπηκαν, ήταν 224.039,86 ευρώ και το πρόστιμο που επιβλήθηκε, αρχικά, ανήλθε σε 30.000 ευρώ. Όμως, προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, και αθωώθηκε, γλιτώνοντας το πρόστιμο, αλλά και εξασφαλίζοντας αφορολόγητες συναλλαγές ύψους άνω 220.000 ευρώ.

Η υπόθεση προκάλεσε αίσθηση στους κύκλους των φοροτεχνικών - λογιστών, λόγω του μεγέθους της φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε, με βάση την έκθεση του φορολογικού ελέγχου, αλλά και του νομοθετικού κενού που οδήγησε στο σβήσιμου του προτίμου των 30.000 ευρώ.

Γιατί αθωώθηκε; Επειδή στη συγκεκριμένη περίοδο υπήρχε νομοθετικό κενό και τα πρόστιμα επιβλήθηκαν τότε είναι άκυρα!

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από την απόφαση της ΔΕΔ, το ιστορικό της υπόθεσης έχει ως εξής.
Στις 5/6/2018 εκδόθηκε η  πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 φορολογικού έτους 2015 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ύψους 30.000,00 ευρώ, λόγω μη έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών σε 1.387 περιπτώσεις κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1§2 περ. α', 5§§5 και 6, 12§§§1, 5 και 8, 13 περ. α' του Ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις και του άρθρου 13§1 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) δηλαδή πρόστιμο ίσο με το 30.000,00€ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 54§1 περ.θ', §2 περ.δ' του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ) ως ίσχυε. Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε από τη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης με τον Α.Χ. Κ.... - 2018.

Η παραπάνω πράξη επιβολής προστίμου εκδόθηκε βάσει της από 29/9/2017 έκθεσης ελέγχου εφαρμογής διατάξεων ΚΦΑΣ Ν.4093/2012 και ΕΛΠ Ν.4308/2014 της ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης σε εκτέλεση της με αρ. ...εντολής φορολογικού ελέγχου του Προϊσταμένου της για επεξεργασία κατασχεθέντων στοιχείων (με αρ. ...6/10/2015 και ...6/10/2015 εκθέσεων κατάσχεσης), που στάλθηκε στη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης με το με αρ. πρωτ. ...2/10/2017 διαβιβαστικό έγγραφο της ΥΕΔΔΕ (αρ. εισερχ. πρωτ.: ... 5/10/2017 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης). 
Δηλαδή, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση για την προσφεύγουσα διαπιστώθηκε η μη έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης σε τουλάχιστον 2.025 περιπτώσεις πωλήσεως αγαθών αξίας 122.163,44€ για την περίοδο από 2/7/2014 μέχρι και 31/12/2014 και η μη έκδοση Απόδειξης Λιανικής Πώλησης σε τουλάχιστον 1.387 περιπτώσεις πωλήσεως αγαθών αξίας 101.876,42€ για την περίοδο από 1/1/2015 μέχρι και 5/10/2015.
Η προσφεύγουσα επιχείριση με την ενδικοφανή προσφυγή της, ζητά την ακύρωση της πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 φορολογικού έτους 2015 της ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων και τον λόγο της «εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 54 παρ. 1 περ. θ' και παρ. 2 περ. δ' του Ν.4174/2013, οι οποίες τυγχάνουν μη εφαρμοστέες λόγω της κατάργησής τους με το αρ. 3 παρ. 3 περ. β', δ' και ε' του Ν.4337/2015 και της έλλειψης ειδικής μεταβατικής διάταξης που να προβλέπει ρητά την εφαρμογή τους για τις παραβάσεις που διαπράρτηκαν προ της έναρξης ισχύος του Ν.4337/2015 (όπως υπήρξε παλαιότερα το αρ. 66 παρ. 2 του Ν.4174/2013)».
Με τον ν. 4337/2015 άλλαξαν τα πρόστιμα του κώδικα φορολογίας για τις φορολογικές παραβάσεις αντικαθιστώντας διατάξεις του ν. 4174/2013. Όμως, από την κατάργηση των παλαιών διατάξεων μέχρι την ισχύ των νέων διατάξεων δεν υπήρξε πρόβλεψη στον νόμο, για τη μεταβατική περίοδο.
Στο διάστημα αυτό δηλαδή, δεν ισχύει κανένα πρόστιμο, για μη έκδοση αποδείξεων, ένα κενό που εκμεταλλεύτηκε ο επιχειρηματίας και απέφυγε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

Ολόκληρη η απόφαση της Διεύυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα