Ασφαλιστική Αγορά

Συνεχίζουν ως το 2030 στο bancassurance Τρ. Πειραιώς και ERGO


Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι συμφώνησε με την ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - θυγατρική του παγκόσμιου ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re - την επέκταση της υφιστάμενης συνεργασίας τους σε προϊόντα γενικών ασφαλειών μέχρι το 2030. Η υπογραφείσα συμφωνία απηχεί και ενισχύει την άριστη συνεργασία των δύο πλευρών στον τομέα των τραπεζοασφαλειών στην Ελλάδα.”

Διαβάστε επίσης