Χρηστικά

Σήμερα στα χέρια της ΑΑΔΕ ο κατάλογος με Έλληνες καταθέτες από 63 χώρες


Ειδικό alert για τους εμπλεκόμενους σε υποθέσεις σκανδάλων όπως Siemens, Novartis -Στόχος ο εντοπισμός τυχόν αδήλωτων εισοδημάτων

Νέες λίστες με Έλληνες καταθέτες σε τράπεζες του εξωτερικού από 63 χώρες παραλαμβάνει σήμερα, 15 Ιουνίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αρχίζει ο ενδελεχής έλεγχος για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων. Στις 20 Ιουνίου θα παραλάβει μία ακόμη λίστα με Έλληνες καταθέτες σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα αποστέλλει στις ίδιες χώρες τα αντίστοιχα στοιχεία, που αφορούν στους κατοίκους των χωρών που συμμετέχουν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίοι έχουν καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, λαμβάνει εντός συγκεκριμένων χρονικών διαστημάτων πληροφορίες από δεκάδες δικαιοδοσίες (κράτη μέλη της ΕΕ και τρίτες χώρες) για φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), γεγονός που αναμένεται να συμβάλλει στον εντοπισμό τυχόν αδήλωτων στην Ελλάδα εισοδημάτων και επομένως, στην ενίσχυση της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και την απόδοση φορολογικής δικαιοσύνης.

Ήδη, κατά το 2017,  διενεργήθηκε επιτυχώς από την ΑΑΔΕ η πρώτη ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών με όσες κράτη είχαν τεθεί σε ισχύ παρόμοιες συμφωνίες, ενώ φέτος ο κατάλογος εμπλουτίστηκε με περισσότερες χώρες.

Στενεύει έτσι ο κλοιός, γύρω από όσους έχουν βγάλει στο εξωτερικό, χρήματα τα οποία ήταν αδήλωτα και αφορολόγητα στην Ελλάδα ή προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.

Ο εντοπισμός καταθέσεων σε άλλη χώρα και ειδικά σε εκείνες που έχουν τη «στάμπα» του φορολογικού παραδείσου, ανεξάρτητα από το ύψος τους θέτει στο μικροσκόπιο των αρχών τον κάτοχο του λογαριασμού. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο έλεγχος θα είναι ευρύτερος και θα ζητηθούν περισσότερα στοιχεία από τη χώρα αποστολής, ενώ παράλληλα θα γίνουν φύλλο και φτερό, εισοδήματα και η δραστηριότητα του επιχειρηματία στην Ελλάδα, περνώντας από εξονυχιστικό έλεγχο.

Επίσης όσοι εμπλέκονται σε υποθέσεις μαύρου χρήματος θα σταλούν στον Εισαγγελέα Διαφθοράς. Ακόμη, alert θα χτυπάει στο ειδικό λογισμικό της ΑΑΔΕ, για πρόσωπα που είναι εμπλεκόμενα σε υποθέσεις σκανδάλων, Siemens, Novartis κ.λπ. και εφόσον υπάρχουν στις λίστες, θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Οι πληροφορίες που θα λάβει η ΑΑΔΕ

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών, τα συνεργαζόμενα 63 κράτη θα δίνουν πληροφορίες για τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις κατοίκων άλλων χωρών, του προηγούμενου έτους. Ωστόσο οι αρχές της χώρας υποδοχής έχουν την ευχέρεια να ψάχνουν και για περισσότερα χρόνια πίσω.

Αναλυτικότερα οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των συνεργαζόμενων χωρών είναι οι ακόλουθες:

 • Στοιχεία Λογαριασμών: Αριθμός λογαριασμού ή το λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού, επωνυμία και αριθμός ταυτοποίησης, εάν υπάρχει, του Δηλούντος Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,
 • Υπόλοιπα Λογαριασμών: Υπόλοιπο ή αξία του λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένης, στην περίπτωση του Ασφαλιστήριου Συμβολαίου με Αξία Εξαγοράς ή του Συμβολαίου Προσόδων, της αξίας εξαγοράς κατά τη λήξη ή της τιμής εξαγοράς σε περίπτωση πρόωρης λύσης του συμβολαίου, στο τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους, ή το κλείσιμο του λογαριασμού, εάν ο λογαριασμός έκλεισε κατά τη διάρκεια αυτού του έτους,
 • Τόκοι Λογαριασμών: Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους,
 • Αποδόσεις Λογαριασμών Θεματοφυλακής: (i) το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό, σε κάθε περίπτωση που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό ή σε σχέση με το λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και (ii) τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους για τα οποία το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ενήργησε ως θεματοφύλακας, μεσάζων, εντολοδόχος ή άλλως ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Δικαιούχου Λογαριασμού,
 • Αποδόσεις άλλων Προϊόντων: Σε περίπτωση λογαριασμού που δεν περιγράφεται παραπάνω, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον Δικαιούχο Λογαριασμού σε σχέση με τον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ως προς το οποίο το Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα είναι οφειλέτης ή χρεώστης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού ποσού τυχόν πληρωμών εξόφλησης προς τον Δικαιούχο Λογαριασμού κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Η λίστα των 63+1 χωρών

Η λίστα των 64 χωρών που θα αποστείλουν στοιχεία μέχρι σήμερα (οι ΗΠΑ θα στείλουν στις 20 Ιουνίου) είναι η ακόλουθη, με την υποσημείωση ότι περιλαμβάνονται και οι «αποικίες»: 

 1. ΗΠΑ
 2. Αργεντινή
 3. Αυστραλία
 4. Βραζιλία
 5. Καναδάς
 6. Χιλή
 7. Κίνα
 8. Κολομβία
 9. Φερόες Νήσοι
 10. Γροιλανδία
 11. Γκέρνζι
 12. Ισλανδία
 13. Ινδία
 14. Ινδονησία
 15. Νήσος του Μαν
 16. Ιαπωνία
 17. Τζέρζι
 18. Νότια Κορέα
 19. Μαλαισία
 20. Mαυρίκιος
 21. Μεξικό
 22. Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα)
 23. Νέα Ζηλανδία
 24. Νορβηγία
 25. Πακιστάν
 26. Ρωσία
 27. Σαουδική Αραβία
 28. Σεϋχέλλες
 29. Σιγκαπούρη
 30. Νότια Αφρική
 31. Ουρουγουάη
 32. Αυστρία
 33. Βέλγιο
 34. Βουλγαρία
 35. Κροατία
 36. Κύπρος
 37. Τσεχική Δημοκρατία
 38. Δανία
 39. Εσθονία
 40. Φινλανδία
 41. Γαλλία
 42. Γερμανία
 43. Γιβραλτάρ
 44. Ουγγαρία
 45. Ιρλανδία
 46. Ιταλία
 47. Λετονία
 48. Λιθουανία
 49. Λουξεμβούργο
 50. Μάλτα
 51. Κάτω Χώρες
 52. Πολωνία
 53. Πορτογαλία
 54. Ρουμανία
 55. Σλοβακία
 56. Σλοβενία
 57. Ισπανία
 58. Σουηδία
 59. Ηνωμένο Βασίλειο
 60. Ανδόρα
 61. Λιχτενστάιν 
 62. Μονακό
 63. Άγιος Μαρίνος 
 64. Ελβετία
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης