Χρηστικά

Πώς θα δοθούν τα 534 ευρώ σε 200.000 επαγγελματίες


Οι επτά προϋποθέσεις για τη λήψη της ειδικής αποζημίωσης και πότε η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της

Εντός των ημερών και με σημαντική καθυστέρηση, θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους επαγγελματίες, προκειμένου να λάβουν την ειδική οικονομική ενίσχυση των 534 ευρώ, για τον μήνα Μάιο.

Το μέτρο αφορά σε περίπου 200.000 μικρομεσαίους επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπούς αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι τον Μάιο παρέμειναν είτε για ολόκληρο τον μήνα είτε για ορισμένες ημέρες, σε αναστολή λειτουργίας.

Η αποζημίωση θα είναι μέχρι 534 ευρώ, εφόσον ανεστάλη η λειτουργία τους για ολόκληρο τον Μάιο, ενώ εάν επαναλειτούργησαν μέσα στον μήνα η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση τις ημέρες ήτοι με 18 ευρώ, την ημέρα.

Παράδειγμα, ο επαγγελματίας που έμεινε κλειστός για 15 μέρες, θα λάβει 270 ευρώ, αν έμεινε κλειστός για 10 μέρες των Μάιο, θα λάβει αποζημίωση ύψους 180 ευρώ κ.ο.κ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που υπογράφηκε χθες, οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα υποβάλλουν εκ νέου, και μέχρι το τέλος του Ιουνίου,  αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση mybussinesssupport.gr της ΑΑΔΕ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο είναι:

  • Ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.
  • Αυτοτελώς απασχολούμενοι, δηλαδή πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.
  • Ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και 20 εργαζόμενους κι έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Οι 7 προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εν δυνάμει δικαιούχοι είναι οι ακόλουθες:

  1. Να έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στις 20/3/2020 έναν από τους αναγραφόμενους σε αναλυτικό επικαιροποιημένο πίνακα του υπουργείου Οικονομικών ο οποίος περιλαμβάνει τους Κ.Α.Δ. επιχειρήσεων και επαγγελματιών οι οποίοι εξακολουθούσαν να μην λειτουργούν και τον μήνα Μάιο λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού.
  2. Να έχουν ενεργό - κατά την 20η/3/2020 - Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας έναν από τους αναγραφόμενους στον προαναφερθέντα αναλυτικό επικαιροποιημένο πίνακα με τους Κ.Α.Δ. που θα ανακοινώσει το υπουργείο Οικονομικών και ταυτόχρονα τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον Κ.Α.Δ. αυτόν είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα του ενεργού κατά την 20η/3/2020 κύριου Κ.Α.Δ. Ως ακαθάριστα έσοδα του Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη αυτά που προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
  3. Να έχουν υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.
  4. Να έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30 Απριλίου 2020.
  5. Να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά.
  6. Όσοι έχουν δηλώσει έναρξη εργασιών στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι την 31-3-2019, να μην έχουν υποβάλει, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 30η Απριλίου 2020.
  7. Να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Αν απολύσουν, την επιστρέφουν

Η ΑΑΔΕ μπορεί να ζητήσει την επιστροφή της ειδικής αποζημίωσης στην περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος εργοδότης, έχει προβεί σε απολύσεις εργαζομένων τμήματος ή του συνόλου, οι οποίοι είχαν τεθεί σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους.

Επίσης, είτε κόβεται από την ειδική αποζημίωση είτε του ζητείται να την επιστρέψει εάν δεν έχει διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τις 31 Μαΐου.

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ, θα διεξάγει διασταυρωτικούς ελέγχους, με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στην ΕΡΓΑΝΗ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης