Χρηστικά

Αυξομειώνονται 18 φόροι ακινήτων από την 1-1-2019


Το ντόμινο των αλλαγών στους φόρους και τα τέλη που προκαλούν οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα ισχύσουν απο την 1-1-2019

Σημαντικές αυξομειώσεις στη φορολογία των ακινήτων επέρχονται από την 1-1-2019, οι οποίες θα επηρεάσουν συνολικά 18 φόρους.
Αιτία είναι η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, οι οποίες παρότι ανακοινώθηκαν τον περασμένο Ιούνιο, για όλους τους φόρους πλην του ΕΝΦΙΑ ισχύουν από την 1-1-2019.
Οι νέες αντικειμενικές αξίες ίσχυσαν άμεσα μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2018, ενώ για τους υπόλοιπους 17 φόρους και τέλη θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. 
Υπενθυμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες άλλαξαν στο 58% των ζωνών της χώρας, ενώ παρέμειναν αμετάβλητες στο 42%.
Πιο συγκεκριμένα, από τις 10.216 «ζώνες» σε όλη την Ελλάδα:

 • Στο 37% ή σε 3.792 ζώνες οι νέες τιμές, είναι αυξημένες.
 • Στο 21% ή σε 2.122 ζώνες οι τιμές που καθορίστηκαν είναι μειωμένες
 • Στο 42% ή σε 4.302 ζώνες οι τιμές έμειναν αμετάβλητες.

Για το 58% των ζωνών της χώρας, οι φόροι αυξομειώνονται από την 1-01-2019. Πρόκειται για τους ακόλουθους φόρους και τέλη:

 1. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Σημειώνεται ότι από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ για τον άγαμο, έως 250.000 ευρώ για τον έγγαμο, ποσά που προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε τέκνο μέχρι τα δύο πρώτα και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα τέκνο από το τρίτο και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι, στις περιοχές που αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες, οι μεταβιβάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου ενώ στις περιοχές που μειώνονται, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να περιμένουν την 1η Ιανουαρίου, ώστε να πληρώσουν λιγότερο φόρο.
 2. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10%. Σε περίπτωση γονικής παροχής πρώτης κατοικίας ισχύει επιπλέον αφορολόγητο όριο 200.000 ευρώ για άγαμο και 250.000 ευρώ για έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με τέκνα.  Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.
 3. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.
 4. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.
 5. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο φόρος αυτός θα υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί στις περιοχές όπου οι αντικειμενικές αυξάνονται και να μειωθεί στις περιοχές που μειώθηκε.
 6. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.
 7. Ο φόρος ανταλλαγής - συνένωσης οικοπέδων.
 8. Ο φόρος διανομής ακινήτων.
 9. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 10. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).
 11. Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.
 12. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
 13. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 14. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.
 15. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.
 16. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.
 17. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Σε ότι αφορά στον ΕΝΦΙΑ, δεν θα υπάρξει επίδραση το 2019 από τις νέες αντικειμενικές τιμές, καθώς ήδη εφαρμόστηκαν από το 2018, αλλά θα υπάρξουν μειώσεις του φόρου έως 30%, για ιδιοκτησίες αξίας έως 202.000 ευρώ. Ειδικότερα:

 • 1.050.319 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας από 60.000,01 έως 100.000 ευρώ θα έχουν μείωση της συνολικής ετήσιας επιβάρυνσή τους από τον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α. από 21,08% - έως 30% το 2019.
 • 588.611 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας από 100.000,01 έως 150.000 ευρώ θα δουν την συνολική ετήσια επιβάρυνσή τους από τον κύριο ΕΝ.Φ.Ι.Α. να περιορίζεται κατά 9,54%.
 • 281.077 ιδιοκτήτες ακινήτων με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας από 150.000,01 έως 200.000 ευρώ θα έχουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά μέσο όρο 2,72%.
Διαβάστε επίσης