Χρηστικά

Ποδαρικό με 44.400 φορολογικούς ελέγχους το 2023!


Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ εισοδήματα φυσικών προσώπων, έσοδα επιχειρήσεων και ακίνητα

Ποδαρικό με 44.400 φορολογικούς ελέγχους που προγραμμάτισε η ΑΑΔΕ θα κάνει η Εφορία το 2023, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής σε κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με αποφάσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, έχουν δοθεί εντολές για τη διενέργεια 28.000 ελέγχων σε ακίνητα και εισοδήματα, 15.500 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων, καθώς επίσης και 900 φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση για τη διενέργεια των 25.500 πλήρων και μερικών φορολογικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), προβλέπει ότι από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν:

  • Τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.
  • Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε ότι αφορά στους 25.500 ελέγχους, στόχος είναι οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2017 και μετά, καθώς το 2023, θα παραγραφούν οι υποθέσεις του έτους 2017 οι οποίες δεν θα ελεγχθούν.

Επίσης στο στόχαστρο είναι και οι φορολογούμενοι, που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις κατά την τελευταία τριετία.

Έλεγχοι σε ακίνητα

Συγχρόνως, το έτος 2023 θα διενεργηθούν από τις ίδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Συγκεκριμένα, θα αφορούν σε μη ετήσιες υποχρεώσεις, δηλαδή δεν αφορά στην πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή δημοτικών τελών, που αποτελούν αντικείμενο άλλων ελεγκτικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα ελέγχονται όλες οι υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31/12/2023 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας, δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση προσωρινή αξία της Δ.Ο.Υ. και η διαφορά δηλωθείσας αξίας και προεκτίμησης υπερβαίνει το 30% ή η αξία της προεκτίμησης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων λόγω αγοράς, κληρονομιάς, γονικής παροχής και δωρεάς.

Στις περιπτώσεις αυτές ελέγχονται βασικά οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, το εμβαδόν των ακινήτων καθώς και η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τιμή τού ακινήτου.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση, ζητείται από τις υπηρεσίες, η προσκόμιση πιστοποιητικού πληρωμής ή απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, για τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα.

Η μεγάλη φοροδιαφυγή

Η έτερη παρτίδα φορολογικών ελέγχων που προγραμμάτισε η ΑΑΔΕ έχει στόχο τη μεγάλη φοροδιαφυγή και κυρίως τις απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και γενικά υποθέσεις με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο.

Με την απόφαση του κ. Πιτσιλή δόθηκε εντολή να διενεργηθούν 15.500 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς επίσης και 900 φορολογικοί έλεγχοι σε έρευνες μεγάλης φοροδιαφυγής.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι, μεταξύ των λόγων για την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστούν από τη φορολογική διοίκηση οι σοβαρότερες φορολογικά υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Οι στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), οι οποίες εδρεύουν σε μεγάλες ΔΟΥ της χώρας και διενεργούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες φοροδιαφυγής σε μεγάλες υποθέσεις και στις απλές περιπτώσεις, με τις οποίες ασχολούνται τα ελεγκτικά τμήματα των κατά τόπους ΔΟΥ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα