Χρηστικά

Οι «κόφτες» και τα μπόνους των ενισχύσεων της εστίασης


Καθοριστικός είναι ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες λειτούργησαν εντός του 2020 σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο

Καθοριστικός για το ύψος της ενίσχυσης που θα καταβληθεί στις επιχειρήσεις εστίασης είναι ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες λειτούργησαν εντός του 2020.

Αυτό προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο με τον οποίο θα προσδιορίζεται το ποσό που θα πιστωθεί σε κάθε επιχείρηση για την αγορά πρώτων υλών.

Αύριο, Παρασκευή 14 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα  υποβολής αιτήσεων για τη στήριξη των επιχειρήσεων της εστίασης, στη διεύθυνση www.ependyseis.gr,  η οποία θα μείνει ανοιχτή έως τις 31 Ιουλίου, ενώ η υποβολή των τιμολογίων από τους επαγγελματίες, θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά έως το τέλος του χρόνου. 

Οι επιχειρηματίες που θα μπαίνουν στην πλατφόρμα, θα βλέπουν τον τζίρο τους για το 2020, όπως προκύπτει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2020, καθώς και το ποσό που δικαιούνται.

Στην περίπτωση που εκτιμούν ότι δεν θα μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο του ποσού με τιμολόγια και αποδείξεις, θα μπορεί να αιτηθεί μικρότερο ποσό.

Στις περιπτώσεις, δε, που το ποσό που θα λάβει, δεν το καλύψει με τιμολόγια έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, τότε θα επιστρέψει στην Εφορία τη διαφορά.

Το πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων της εστίασης είναι συνολικού ύψους 330 εκατ. ευρώ για την αγορά πρώτων υλών και το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ εστίασης ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019.  Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr 

Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

Οι «κόφτες» της ενίσχυσης

 • Α. Το ποσό της ενίσχυσης που θα χορηγηθεί από τη δράση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2021.
 • Β. Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.
 • Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

Οι νέες επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:
[(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.
Σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο αυτό, μια επιχείρηση με τζίρο 10.000 ευρώ το 2020 θα λάβει το ακόλουθο ποσό:

 • Αν λειτούργησε 170 μέρες θα λάβει 1.503 ευρώ.
 • Αν λειτούργησε 200 μέρες θα λάβει 1.278 ευρώ.
 • Αν λειτούργησε 100 μέρες θα λάβει 2.555 ευρώ.
 • Αν είχε τζίρο 20.000 ευρώ και λειτούργησε 170 μέρες θα λάβει ποσό ύψους 3.006 ευρώ
 • Αν είχε τζίρο 5.000 ευρώ και λειτούργησε 170 μέρες θα λάβει ποσό ύψους 751 ευρώ.
 • Αν είχε τζίρο 5.000 ευρώ και λειτούργησε 100 μέρες θα λάβει ποσό ύψους 1.278 ευρώ.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα