Χρηστικά

Οι 84 ασπίδες στα τεκμήρια της Εφορίας


Ποια εισοδήματα, επιδόματα, τόκοι, παροχές, κέρδη, μερίσματα, αποζημιώσεις, συντάξεις και πρόσοδοι από πώλησης περιουσιακών στοιχείων καλύπτουν φέτος τα τεκμήρια

Περισσότερα από 80 εισοδήματα, επιδόματα, τόκοι, παροχές, κέρδη, μερίσματα, αποζημιώσεις, συντάξεις και πρόσοδοι από πώλησης περιουσιακών στοιχείων, μπορούν να καλύψουν φέτος τα τεκμήρια.

Η απόχη των τεκμηρίων αποτελεί ένα άγχος για περισσότερους από 2 εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι πιάνονται κάθε χρόνο και πληρώσουν έξτρα φόρο για πραγματικά εισοδήματα που δεν έχουν.

Πρόκειται για εισοδήματα, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα ή φορολογούνται αυτοτελώς με ειδικούς συντελεστές ή ακόμα και εάν υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μείωση των τεκμηρίων και να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση, για τα εισοδήματα του 2023, που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος.

Στην ομάδα των εισοδημάτων που εξουδετερώνουν τα τεκμήρια, περιλαμβάνονται ποσά που θεωρούνται μεν εισοδήματα αλλά απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς στην πηγή, αλλά και ποσά που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Φέτος τα τεκμήρια θα είναι πιο τσουχτερά, για όσους έχουν δάνεια, στεγαστικά ή καταναλωτικά, καθώς λόγω της αύξησης των επιτοκίων, αυξήθηκαν σημαντικά οι τοκοχρεολυτικές δόσεις, οι οποίες αποτελούν τεκμήριο.

Η λίστα των εισοδημάτων

 1. Τακτικές αποδοχές
 2. Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
 3. Λοιπά αποδοχών
 4. Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ
 5. Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
 6. Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο έτος που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο έτος που αφορούν
 7. Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
 8. Εισόδημα αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ)
 9. Εισόδημα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ)
 10. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
 11. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
 12. Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
 13. Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013
 14. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
 15. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 16. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 17. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
 18. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 19. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 20. Κύρια σύνταξη
 21. Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
 22. Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
 23. Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
 24. Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 25. Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται
 26. Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 27. Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές
 28. Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές
 29. Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 30. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 31. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 32. Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2023
 33. Ποσά της παρ.1 του αρ. 14 περ. of του ν.4172/2013 (εφάπαξ)
 34. Επίδομα παιδιού (άρ. 214 ν. 4512/2018)
 35. Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
 36. Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
 37. Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
 38. Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
 39. Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
 40. Εκλογική αποζημίωση 
 41. Επιδόματα ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην OAEA),ETAΠ-MME,TENE
 42. Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 43. Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
 44. Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου
 45. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 46. Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 47. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 48. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
 49. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 50. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
 51. Αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους
 52. Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 53. Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
 54. Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ
 55. Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 56. Εφάπαξ παροχή για Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και οικονομικές ενισχύσεις ευάλωτων προσώπων (συνταξιούχων, μακροχρόνια ανέργων)
 57. Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους (παρ. 5 αρ. 30 ν.4144/2013)
 58. Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 59. Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου
 60. Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους.
 61. Αναδρομικά επιδόματος παιδιού
 62. Ποσά της παρ.1 του αρ.14 περ.ν του ν. 4172/2013 (επίδομα αλλοδαπής) και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη
 63. Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 ν. 4756/2020)
 64. Οικονομικές ενισχύσεις συνταξιούχων άρθρου 3 ν. 5045/2023 και άρθρου 123 ν. 5078/2013
 65. Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων και ενισχύσεις πληγέντων από φυσικές καταστροφές
 66. Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου και ειδική σύνταξη σιδηροδρομικού δυστυχήματος Τεμπών
 67. Υποτροφίες (παρ. 1 άρθρου 283, παρ. 11 άρθρου 237 ν. 4957/2022 και παρ. 6 άρθρου 24 ν.4386/2016)
 68. Αναδρομικά ποσά μερισματούχων Μετοχικών Ταμείων και Ειδικών Κλάδων Οικονομικής Ενίσχυσης Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που φορολογούνται στο έτος καταβολής (άρθρου 34 ν. 5018/2023)
 69. Αποζημίωση μελών Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, αμοιβές Επιτροπών Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 70. Αναδρομικά αξιωματικών πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 71. Αναδρομικά εισοδήματα κατώτερου πληρώματος πλοίων (ΕΛΚΕΘΕ κλπ) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 72. Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)
 73. Μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
 74. Τόκοι (προ φόρου) (πχ. τόκοι από δικαστικές αποφάσεις,) εκτός τόκων που αποστέλλονται βάσει της ΠΟΛ.1033/2014
 75. Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
 76. Μερίσματα που απαλλάσσονται φόρου (π.χ. από ημεδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ή ναυλώτριες εταιρείες γυμνών πλοίων ή μισθώτριες εταιρείες πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με πλοία πρώτης κατηγορίας σημαίας Ε.Ε και Ε.Ο.Χ πλην της ελληνικής, και από ημεδαπές εταιρείες φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων πρώτης κατηγορίας που δεν υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022, καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πλοίων δεύτερης κατηγορίας με ελληνική σημαία και σημαία Ε.Ε και Ε.Ο.Χ.)
 77. Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια
 78. Μερίσματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο ή ίσο του 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής που είναι παράλληλα και μέλη του Δ.Σ.
 79. Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας
 80. Μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική σημαία που υπάγονται στο νέο Συνυποσχετικό Οικειοθελούς Παροχής που κυρώθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4607/2019, όπως τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη αυτού η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5000/2022 για τα οποία καταβάλλεται οικειοθελής παροχή με συντελεστή 5% και μερίσματα αλλοδαπών και ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών ή ναυλωτριών εταιρειών υπό γυμνή ναύλωση πλοίων ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση με ελληνική και ξένη σημαία που εμπίπτουν στις ίδιες διατάξεις ή απαλλάσσονται (εισαχθέντα ή μη αντίστοιχα) όταν τα μερίσματα αυτά καταβάλλονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά γραφεία του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που διαχειρίζονται τα πλοία τους.
 81. Μερίσματα από ημεδαπές ναυλομεσιτικές εταιρείες της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, καθώς και έκτακτες αμοιβές και ποσοστά (bonus) που οι ημεδαπές εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 διανέμουν σε μέλη Δ.Σ. ή σε διευθυντές, στελέχη και υπαλλήλους τους
 82. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των παρ. 1 των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013 και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή αφορολόγητων αποθεματικών της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, μετά την παρέλευση δέκα ετών από το σχηματισμό τους
 83. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 71Β του ν. 4172/2013
 84. Μερίσματα από τη διανομή κερδών που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα