Χρηστικά

Ο ΕΦΚΑ έχασε ΑΦΜ και στοιχεία ταυτότητας των οφειλετών του!


Απίστευτη επίσημη ομολογία του ασφαλιστικού Φορέα για το χάος που επικρατεί στις λίστες των οφειλετών του

Μια απίστευτη ομολογία του ασφαλιστικού Φορέα για το χάος που επικρατεί στις λίστες με τους οφειλέτες του, περιέχει το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΚΕΑΟ για το 2022.

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών στην έκθεσή του περιγράφει την τραγική κατάσταση του αρχείου των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς, λείπουν από τις υπηρεσίες του βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών, γεγονός που εξηγεί εν μέρει και τη συσσώρευση των ανεξόφλητων χρεών που έχουν εκτοξευτεί στα 43 δισ. ευρώ στο τέλος του περασμένου Μαρτίου.

Πρόκειται για μια απίστευτη παραδοχή του εισπρακτικού φορέα του ΕΦΚΑ, που δηλώνει μέσω επίσημου εγγράφου, ότι δεν υπάρχουν βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των οφειλετών του ΕΦΚΑ και συνεπώς είναι εξαιρετικά δύσκολη η διεκδίκηση και είσπραξη των χρεών.

Σε κάθε περίπτωση είναι μέγα ζητούμενο και αντικείμενο έρευνας πως χάθηκαν τα ΑΦΜ των οφειλετών ή τα προσωπικά και εταιρικά στοιχεία των οφειλετών, οι οποίοι φυσικά είναι στο απυρόβλητο.

Ειδικότερα, στο σκέλος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, που αναφέρεται στη Διαχείριση και ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών, αναφέρει πως η αρμοδιότητα του Κ.Ε.Α.Ο. εκτείνεται στο σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών, ρυθμισμένων και μη, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, που προέρχονται από τον e-ΕΦΚΑ (συμπεριλαμβανομένων των τέως ασφαλιστικών Φορέων) και λοιπούς Φορείς εκτός e-ΕΦΚΑ.

Οι Φορείς προσδιορίζουν το ύψος και το είδος των οφειλών και τις αποστέλλουν στο Κ.Ε.Α.Ο. προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή τους.

Το Κ.Ε.Α.Ο. διαχειρίζεται ένα σύνολο οφειλών που στο τέλος του 2021 ξεπέρασε τα 41 δισ. ευρώ. «Είναι κατά συνέπεια εμφανές ότι απαιτούνται εντατικές προσπάθειες ώστε να επιτευχθούν καίριοι στόχοι όπως η τήρηση ενός έγκυρου μητρώου οφειλετών, η έγκαιρη ενημέρωση των οφειλετών, ο διαχωρισμός των οφειλών ανάλογα με την εισπραξιμότητα και η αποτελεσματική επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης».

Κατόπιν, γίνεται αναφορά στη δράση που αφορά στην  «τήρηση επικαιροποιημένου μητρώου οφειλετών». Εξηγεί, πως, η δράση αυτή αφορά την διαρκή ενημέρωση του Ενιαίου Μητρώου Οφειλετών και την επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτό στοιχείων, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη εγκυρότητα και πληρότητα των στοιχείων και να είναι εφικτή, ασφαλής και ορθή η περαιτέρω επεξεργασία τους, όταν απαιτείται.

Σημειώνει επίσης, πως «η αποστολή των Ατομικών Ειδοποιήσεων, η λήψη αναγκαστικών μέτρων, ο διαχωρισμός οφειλών χαμηλής εισπραξιμότητας και ο εντοπισμός των πραγματικά υπευθύνων σε περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής προϋποθέτουν την πρόσβαση σε επικαιροποιημένα και πλήρη στοιχεία μητρώου».

Στο πλαίσιο αυτό, προστίθεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο, το Κ.Ε.Α.Ο. διενεργεί ενδελεχείς ελέγχους για την αποκατάσταση των λαθών στα στοιχεία μητρώου, προχωρώντας μεταξύ άλλων και σε διασταυρώσεις με στοιχεία που τηρούνται σε άλλες υπηρεσίες (Γ.Γ.Π.Σ., Γ.Ε.ΜΗ., ΕΛ.ΑΣ., Η.ΔΙ.Κ.Α. κλπ.). 

Ποια στοιχεία ΔΕΝ έχει το ΚΕΑΟ

Ταυτόχρονα καταγράφει και χαρακτηριστικά παραδείγματα ελλείψεων του Μητρώου Οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία, όπως αναφέρει, είναι τα ακόλουθα:

  • Ελλιπή στοιχεία μητρώου οφειλετών – φυσικών προσώπων (ΑΦΜ, στοιχεία ταυτότητας, ιδιότητα υπευθύνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης της ιδιότητας, στοιχεία διεύθυνσης κλπ.)
  • Νομικά πρόσωπα με μικρότερο του προβλεπόμενου αριθμού υπευθύνων ή ακόμα και χωρίς καμία καταχώρηση υπευθύνου 
  • Μη επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων (οριστική διακοπή, πτώχευση κλπ.).

Ομολογία δυσκολίας εύρεσης των στοιχείων

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης και διασταύρωσης των στοιχείων των οφειλετών. Σχετικά με τους οφειλέτες – εργοδότες έχει οριστεί διαδικασία ελέγχου του μητρώου τους βάσει κριτηρίων (π.χ. κενά υπευθυνότητας, ελλιπή στοιχεία μητρώου υπευθύνων), έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. να παράγονται αρχεία με αυτά για τα οποία απαιτούνται διορθώσεις, τα οποία και διεκπεραιώνονται.

Όσον αφορά τους οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, κατά την ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο. πραγματοποιείται ταυτοποίηση, εφόσον έχουν ΑΦΜ, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ. (άντληση δεδομένων από web service σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου). Παράγονται δοκίμια ταυτοποιήσεων και γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες διορθώσεις.

Οι οφειλέτες– φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται χωρίς ΑΦΜ ελέγχονται ένας προς ένα με βάση τα εργαλεία αναζήτησης που έχουμε στη διάθεσή μας και ταυτοποιούνται σε ποσοστό που ξεπερνάει το 95%.

Η διαδικασία διόρθωσης του μητρώου είναι χρονοβόρα γιατί οι διασταυρώσεις με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών, π.χ. ΓΕΜΗ, Εθνικό Τυπογραφείο πραγματοποιούνται κατά περίπτωση μέσω πρόσβασης στις ιστοσελίδες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άντλησης και μαζικής επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών.

Το επίμαχο τμήμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΚΕΑΟ

keao

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα