Τράπεζες

Νέο ομόλογο και ΛΕΠΕΤΕ «βαραίνουν» την Εθνική


Σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις σε μια χρονιά μέτριας κερδοφορίας της τράπεζας

Θετική υποδοχή από επενδυτές διψασμένους για τίτλους υψηλής απόδοσης είχε η έκδοση ομολόγου Tier 2 από την Εθνική Τράπεζα, όμως οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο δεν ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα και η μετοχή έκλεισε σήμερα με τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των τίτλων του τραπεζικού κλάδου, υποχωρώντας κατά 3,78%.

Αναλυτές της χρηματιστηριακής αγοράς επισημαίνουν ότι η νέα έκδοση επιβεβαιώνει τη δυνατότητα της τράπεζας να απευθυνθεί σε επενδυτές για την άντληση δευτεροβάθμιου κεφαλαίου και απομακρύνει όλες τις ανησυχίες για την εξέλιξη του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας φέτος, λύνοντας τα χέρια της διοίκησης της τράπεζας για να προχωρήσει σε μεγάλες συναλλαγές «κόκκινων» δανείων, χωρίς να προβληματίζεται για τις επιπτώσεις τους στην κεφαλαιακή βάση.

Το γεγονός ότι ένας τίτλος υψηλού κινδύνου (οι κάτοχοι ομολόγων Tier 2 είναι η πρώτη στη σειρά για την εγγραφή απωλειών, σε περίπτωση μείωσης της κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από τα εποπτικά όρια) διατέθηκε με υπερκάλυψη της έκδοσης κατά τέσσερις φορές (προσφέρθηκαν 1,6 δισ. ευρώ, έναντι των 400 εκατ. ευρώ που ήθελε να αντλήσει η τράπεζα) καταδεικνύει ότι η αγορά έχει ανοίξει για την Εθνική και τις άλλες ελληνικές τράπεζες, ύστερα από μια δεκαετία αποκλεισμού τους λόγω της κρίσης.

Πέρα, όμως, από τις θετικές διαστάσεις που είχε η επιτυχής έξοδος της Εθνικής στην αγορά και μάλιστα με επιτόκιο 1,5 μονάδα χαμηλότερο από την προηγούμενη έκδοση της Τρ. Πειραιώς, αναλυτές επισημαίνουν ότι το κόστος εξυπηρέτησης του νέου ομολόγου δεν παύει να είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τη χαμηλή κερδοφορία της Εθνικής, ενώ έρχεται να προστεθεί στο αρκετά υψηλότερο από το αρχικά αναμενόμενο κόστος της χρηματοδότησης των επικουρικών συντάξεων του ΛΕΠΕΤΕ μέσω του ενιαίου Επικουρικού (ΕΤΕΑΕΠ):

  1.  Ακόμη και με τις αισιόδοξες προβλέψεις αναλυτών όπως αυτοί της Deutsche Bank, στις οποίες ενσωματώνεται και η επίδραση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της Εθνικής, η κερδοφορία της τράπεζας φέτος θα είναι αρκετά χαμηλή, στα 169 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι αυτή η εκτίμηση είναι 23,1% υψηλότερη από το μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών της αγοράς, όπως καταγράφονται από το Bloomberg.
  2. Από αυτή την κερδοφορία θα πρέπει να αφαιρεθεί τώρα ένα ποσό 33 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στην ετήσια υποχρέωση πληρωμής τόκων για το νέο ομόλογο, με επιτόκιο 8,25%. Δηλαδή, οι πρόσθετοι τόκοι αναλογούν σχεδόν στο 20% της αναμενόμενης (με τα καλύτερα σενάρια) κερδοφορίας για το 2019.
  3. Αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση αθροίζεται στο ετήσιο κόστος για τις πληρωμές επικουρικών συντάξεων, που από την τράπεζα είχε υπολογισθεί σε 35 εκατ. ευρώ, αλλά θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ, εάν εφαρμοσθεί κανονικά η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση Πετρόπουλου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ταμειακό, αλλά θα υπάρξει σημαντική επιβάρυνση με τη μορφή του σχηματισμού προβλέψεων, αν και παραμένει ασαφές σε ποιο ύψος αυτές θα φθάσουν και πώς θα κατανεμηθούν στο φετινό και τους επόμενους ισολογισμούς. Η διοίκηση της Εθνικής έχει μια τελευταία ελπίδα ανατροπής της νομοθετικής ρύθμισης, μέσω της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αναμένεται να συζητηθεί στις 17 Ιουλίου.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι μπροστά σε αυτές τις επιβαρύνσεις μια σχετική σίγουρη γραμμή άμυνας αποτελούν τα κρατικά ομόλογα που έλαβε η τράπεζα σε αντάλλαγμα των ακυρωμένων τίτλων της Titlos Plc. Οι πρόσθετοι τόκοι που θα αντληθούν φέτος από αυτή τη συναλλαγή θα είναι της τάξεως των 110 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα πιθανότατα θα εγγράψει μεγαλύτερα κεφαλαιακά κέρδη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, εφόσον συνεχισθεί η εντυπωσιακή πορεία των τιμών των ελληνικών ομολόγων.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο ομόλογο Tier 2 είναι ένα ακριβό εργαλείο ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας, που θα επιβαρύνει την Εθνική μόνο για την πρώτη πενταετία, οπότε και δίνεται το δικαίωμα στους ομολογιούχους να ζητήσουν πρόωρη εξόφληση, με ένα ποσό τόκων της τάξεως των 165 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί περίπου στο σύνολο της κερδοφορίας σε μια μέτρια χρονιά, όπως το 2019.

Όπως λένε αναλυτές, αυτή η πρόσθετη επιβάρυνση θα έχει νόημα μόνο αν προχωρήσουν με απόλυτη επιτυχία οι συναλλαγές που έχει σχεδιάσει η τράπεζα για το «ξεφόρτωμα» προβληματικών δανείων, το κεφαλαιακό κόστος των οποίων προορίζεται να καλύψει το νέο ομόλογο.

Διαβάστε επίσης