Τράπεζες

Με 8,25% το ομόλογο 400 εκατ. της Εθνικής


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ομολογιακή έκδοση της Εθνικής, μέσω της οποίας η τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ χωρίς εξασφαλίσεις, με επιτόκιο 8,75%.

Το επιτόκιο είναι μεν «αλμυρό», αλλά χαμηλότερο από το προβλεπόμενο, και αρκετά μικρότερο από εκείνο που επέτυχε η Τρ. Πειραιώς (9,75%) σε πρόσφατη αντίστοιχη ομολογιακή έκδοση μειωμένης εξασφάλισης.

Η έκδοση προσείλκυσε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων και  χρηματοπιστωτικών ομίλων, με αποτέλεσμα να υποβληθούν προσφορές συνολικού ποσού τετραπλάσιου από το ζητούμενο. Ειδικότερα, ενώ η έκδοση ήταν 400 εκατ. ευρώ, οι προσφορές ανήλθαν σε 1,65 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθημερόν: Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 10 το πρωι και έκλεισε στις 3.
Το νέο ομόλογο αξιολογήθηκε ήδη με CCC- από τον οίκο Fitch.

Διαβάστε επίσης