Επιχειρήσεις

MIG: Το ΔΣ εισηγείται ανταλλαγή χρέους με μετοχές Attica Group και reverse split 1/30


Συμφέρουσα για την MIG θεωρεί το Διοικητικό της Συμβούλιο την πρόταση ανταλλαγής χρέους της με μετοχές της θυγατρικής Attica Group, η οποία υπεβλήθη από την Strix Holdings - μία άλλη θυγατρική της Τρ. Πειραιώς. Προτείνει λοιπόν στους μετόχους της να γίνει αποδεκτή, ώστε να απαλλαγεί η εταιρεία από δανειακές υποχρεώσεις 443,8 εκατ. ευρώ και εν συνεχεία να προχωρήσει σε reverse split, με συρρίκνωση 30 μετοχών σε μία (1/30).

Η Strix Holdings έχει προτείνει να αναλάβει δάνεια 443,8 εκατ. της MIG, παίρνοντας ως αντάλλαγμα το 79,38% της Attica Group, στην οποία κατέχει ήδη 11,84%. Αποκτώντας και το ποσοστό που κατέχει τώρα η MIG θα συγκεντρώσει πάνω από το 90% και θα είναι υποχρεωμένη να καταθέσει δημόσια πρόταση για το εναπομένον 8,78% του free float.

 Η πρόταση του ΔΣ για αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής χρέους με μετοχές της Attica Group, θα τεθεί προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση της MIG, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου και θα επαναληφθεί στις 13 Φεβρουαρίου, εάν δεν υπάρξει απαρτία στην πρώτη.

Το ΔΣ βασίστηκε στις εκθέσεις των δύο χρηματοοικονομικών συμβούλων (KPMG και Euroxx), που κρίνουν δίκαιους και εύλογους τους προσφερόμενους οικονομικούς όρους της συναλλαγής.

Η Euroxx σημειώνει ότι η συναλλαγή διενεργείται σε αποτίμηση της Attica, που ισοδυναμεί με 2,59 ευρώ ανά μετοχή, υπερβαίνοντας το υψηλό σταθμισμένο σημείο του εύρους αξιών (1,92 ευρώ ανά μετοχή), το οποίο προέκυψε από την ανάλυσή της. Η προσφερόμενη αποτίμηση ξεπερνά και την υψηλότερη αποτίμηση (2,23 ευρώ ανά μετοχή), που προέκυψε από τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών.

Η KPMG εκτίμησε την αξία του 79,38% της Attica Group μεταξύ 233,97 εκατ. ευρώ και 307,85 εκατ. ενώ η Strix Holdings προσφέρει 443,8 εκατ.

  • Για να αποκτήσει μεγαλύτερο χρηματιστηριακό "βάρος" η μετοχή της MIG, το ΔΣ της  εισηγείται στους μετόχους τη συνένωση των μετοχών της με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας. Ειδικότερα προτείνεται η σύμπτυξη (reverse split) 30 υφιστάμενων μετοχών σε 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας από 0,10 ευρώ σε 3 ευρώ. Εφόσον η πρόταση εγκριθεί ο συνολικός αριθμός μετοχών θα περιοριστεί από 939.510.748 σε  31.317.025, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή και της χρηματιστηριακής τιμής.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα