Τράπεζες

Μεγάλη ζήτηση – χαμηλό επιτόκιο για τα ομόλογα της Alpha Bank


Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η έκβαση του νέου εγχειρήματος άντλησης ρευστότητας από τη χρηματαγορά, που πραγματοποίησε η Alpha Bank εκδίδοντας 10ετείς ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης.

Η τράπεζα επεδίωξε να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με χαμηλό κόστος, αξιοποιώντας το ευνοϊκό κλίμα στις αγορές και το πρόσφορο έδαφος που έχει δημιουργηθεί για ελληνικές επιχειρήσεις, μετά την πρόσφατη έκδοση 15ετών ομολόγων από το ελληνικό Δημόσιο.

Οι προσφορές για τις ομολογίες της Alpha  ήταν υπερδεκαπλάσιες του ζητούμενου ποσού – συνολικά περίπου 5,5 δισ. ευρώ - ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε πολύ χαμηλότερα από το προβλεπόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες,  η τράπεζα θα αντλήσει τα 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25% - κάτω και από το ήμισυ εκείνου που είχαν πληρώσει το περασμένο καλοκαίρι η Τρ. Πειραιώς και η Εθνική σε ανάλογες ομολογιακές εκδόσεις.
Τραπεζικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι ικανοποιητικό θα μπορούσε να θεωρηθεί οποιοδήποτε επιτόκιο κάτω του 5,25%.

Τελικά, λόγω του μεγάλου διεθνούς ενδιαφέροντος και της ζήτησης που εκδηλώθηκε, το κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε πολύ χαμηλότερα.
Είναι ένα θετικό μήνυμα για όλες τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, που σχεδιάζουν να αντλήσουν ρευστότητα από τις χρηματαγορές για να αυξήσουν φέτος τις χορηγήσεις τους.

Διαβάστε επίσης