Τράπεζες

Alpha Bank: Πώς θα γίνει η τιτλοποίηση δανείων 12 δισ.


Το ενδιαφέρον διεθνών ομίλων προσελκύει το εγχείρημα τιτλοποίησης  κόκκινων δανείων 12 δισ. ευρώ της Alpha Bank.  Η διαδικασία ξεκίνησε και οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν  να υποβάλουν προσφορές για το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης (mezzanine και junior note), που θα εκδοθούν έναντι των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων.

Οι μη δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου, θα ακολουθήσει η επιλογή των προτιμητέων και η διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στα μέσα του τρέχοντος έτους.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει ενυπόθηκα προβληματικά δάνεια 10,7 δισ. από όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων, καθώς και δάνεια 1,2 δισ. χωρίς εξασφαλίσεις. Ολες αυτές οι “κόκκινες” απαιτήσεις της τράπεζας μεταφέρονται και κατανέμονται σε  5 “οχήματα ειδικού σκοπού” (SPVs).

  • Το πρώτο SPV θα έχει αποκλειστικά κόκκινα στεγαστικά δάνεια 1,9 δισ. ευρώ με εξασφαλίσεις επί ακινήτων.
  • Στο δεύτερο μεταφέρονται κυρίως καταγγελμένα δάνεια λιανικής (καταναλωτικά, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων), συνολικού ποσού 5,7 δισ. ευρώ.
  • Προβληματικά δάνεια μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μεικτής λογιστικής αξίας 3,1 δισ. ευρώ, μεταφέρονται σε τρίτο SPV.

Εναντι αυτών των χαρτοφυλακίων τα SPVs θα εκδώσουν ομολογίες τριών κατηγοριών.

Οι ομολογίες πρώτης διαβάθμισης (senior note) όπως και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα διακρατηθούν από τη “νέα” Αlpha Βank (που θα προκύψει από τον μετασχηματισμό της τωρινής τράπεζας και τον διαχωρισμό σε χόλντινγκ και “καθαρή” τράπεζα).
  Το υπόλοιπο 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα περάσει στην Alpha Συμμετοχών και από αυτή θα μεταβιβασθεί στον προτιμητέο επενδυτή.

Διαβάστε επίσης