Τράπεζες

Η Alpha Bank βγάζει ομόλογα 500 εκατ. Κλειδί το επιτόκιο


Το ύψος του επιτοκίου θα είναι το βασικό κριτήριο επιτυχίας της ομολογιακής έκδοσης που πραγματοποιεί σήμερα  η Alpha Bank, σκοπεύοντας να αντλήσει τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα θα διαθέσει 10ετή ομόλογα, με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής-εξαγοράς τους προ της 5ετίας. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυθημερόν.

Οι προσφορές θα είναι βέβαια πολλαπλάσιες του ζητούμενου ποσού και η έκδοση θα υπερκαλυφθεί. Συνεπώς το  ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κόστος με το οποίο θα δανειστεί η τράπεζα.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται στο 5% με 5,25%, ενώ τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι μπορεί να διαμορφωθεί οριακά χαμηλότερα από 5%.

Θα είναι πάντως πολύ χαμηλότερο εκείνου αντίστοιχων ομολογιακών εκδόσεων που πραγματοποίησαν η Εθνική και η Πειραιώς στα μέσα του περασμένου έτους. Επισημαίνεται ότι ομόλογα μικρότερης χρονικής διάρκειας είχαν διατεθεί τότε από την Τρ. Πειραιώς με απόδοση 9,75% και λίγο αργότερα από την Εθνική με 8,25%.

Διαβάστε επίσης