Χρηστικά

Χωρίς 12 δικαιολογητικά οι μεταβιβάσεις ακινήτων! (η λίστα)


Πως θα λειτουργεί και τι θα προσφέρει ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» που ξεκινά τη λειτουργία του από την 1η Νοεμβρίου

Τέλος  στην ταλαιπωρία της χαρτούρας που απαιτείται σήμερα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων μπαίνει με τη λειτουργία της εφαρμογής «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου».

Πρόκειται για μια «τράπεζα» στην οποία μεταφέρονται όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των ακινήτων, από τα οποία οι συμβολαιογράφοι θα αντλούν με ένα κλικ τα απαιτούμενα έγγραφα για τις μεταβιβάσεις οποιασδήποτε μορφής.

Από την «τράπεζα» αυτή, θα είναι εύκολη η άντληση 17 δικαιολογητικών εγγράφων που αφορούν στα ακίνητα και χρησιμοποιούνται είτε για μεταβιβάσεις είτε ως πιστοποιητικά για μια σειρά συναλλαγών.

Στην εφαρμογή αυτή, θα έχουν πρόσβαση οι συμβολαιογράφοι, προκειμένου να διεκπεραιώνουν μεταβιβάσεις ακινήτων, οι αρμόδιες Αρχές και οι ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η νέα εφαρμογή τροφοδοτείται με στοιχεία από το Taxisnet, το Κτηματολόγιο και την Πολεοδομία, ώστε για κάθε ακίνητο να σχηματιστεί ένας πλήρης φάκελος, με όλα τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα, τα οποία σήμερα ο αγοραστής ή ο πωλητής του ακινήτου θα πρέπει να τα αναζητήσει σε πολλές υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωσή της εντός του Οκτωβρίου, θα περιέχει περίπου 17 δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους συμβολαιογράφους και απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από τη φασαρία της ανεύρεσης της χαρτούρας και των επισκέψεων σε ΔΟΥ, Κτηματολόγιο και Πολεοδομίες.

Με την ενεργοποίηση της νέας πλατφόρμας του «Ηλεκτρονικού Φακέλου Ακινήτου» που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου 2023 τα δικαιολογητικά θα είναι άμεσα προσβάσιμα τόσο από τον συμβολαιογράφο, όσο και από την Εφορία, εάν ζητηθούν διευκρινίσεις.

Τα 12 δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα εμφανίζονται σε κατάλογο μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης είναι τα ακόλουθα:

 1. Τίτλος κτήσης: Μεταφορτώνεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο, εφόσον δεν το μεταφόρτωσε ο μεταβιβάζων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. Εάν ο τίτλος κτήσης δεν είναι συμβολαιογραφικό έγγραφο, μεταφορτώνεται το αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.
 2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206). Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.
 3. Αποδεικτικό ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4987/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.
 4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ τα αναγκαία δεδομένα για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 25 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Ο συμβολαιογράφος μπορεί να δει τα δεδομένα που αντλούνται και που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης.
 5. Βεβαίωση Δήμου περί μη οφειλής ΤΑΠ: Μεταφορτώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο από τον Συμβολαιογράφο η βεβαίωση του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’ 62).
 6. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας: αντλείται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε.., το Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/ Διηρημένης Ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 53επ του ν. 4495/2017 (Α’ 167), το οποίο αντικαθιστά και περιλαμβάνει τη βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 83, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της έκδοσης και ισχύος αυτής.
 7. Τυχόν δήλωση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή στον ν. 4495/2017 και βεβαίωση εξόφλησης του οικείου προστίμου κατά τα οριζόμενα στους ανωτέρω νόμους.
 8. Σχέδια (κατόψεις) του μηχανικού όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση.
 9. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 10. Τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία/σχέδια οικοδομικής άδειας (στέλεχος, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τοπογραφικό). Τα πέντε τελευταία στοιχεία αντλούνται υποχρεωτικά από την πλατφόρμα μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα «Ταυτότητα Κτιρίου» του Τ.Ε.Ε. βάσει του Κ.Α.Ε.Κ. του ακινήτου.
 11. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος: Η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του προς μεταβίβαση ακινήτου. Εφόσον το τοπογραφικό διάγραμμα έχει αναρτηθεί στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής διαγραμμάτων, μπορεί να αντληθεί μέσω διαλειτουργικότητας από τη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την καταχώριση του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.).
 12. Μετά την καταβολή του φόρου από τον αποκτώντα το ακίνητο, η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας από την εφαρμογή myProperty της Α.Α.Δ.Ε. τα αναγκαία δεδομένα σχετικά με την καταβολή του φόρου ή την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτού.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα