Χρηστικά

Ξεσκονίζουν «μαύρες» καταθέσεις στο εξωτερικό (πίνακας)


Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, όχι μόνο για το σκάνδαλο της Novartis

Στοιχεία για καταθέσεις περισσότερων από 440 Ελλήνων, σε περισσότερες από 100 χώρες αναζητούν οι ελληνικές Αρχές, τόσο για την υπόθεση του σκανδάλου της Novartis, όσο και για την πάταξη της διακίνησης του «απλού» μαύρου χρήματος.

Ήδη η Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, απέστειλε 28 αιτήματα σε χώρες της Ευρώπης, ζητώντας πληροφορίες για καταθέσεις και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία ατόμων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Novartis, ενώ έχει αποστείλει και άλλα 50 αιτήματα προς χώρες εκτός Ευρώπης , μεταξύ των οποίων είναι οι γνωστοί και μη, φορολογικοί παράδεισοι.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα 78 άτομα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Novartis, για τα οποία αναζητούνται τραπεζικοί λογαριασμοί τους στο εξωτερικό. Το Σin αποκαλύπτει ότι παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έχει αποστείλει το 2019 αιτήματα στο εξωτερικό για την παροχή πληροφοριών για 370 άτομα.

Το έργο των Αρχών διευκολύνεται από τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών για χρηματοοικονομικές επενδύσεις κατοίκων, που έχει υπογράψει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με περισσότερες από 100 χώρες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τις συμφωνίες αυτές, κάθε χώρα υποχρεούται να παράσχει πληροφορίες για τις καταθέσεις που έχουν στην επικράτειά της, κάτοικοι άλλων χωρών και το αντίστροφο.

Οι υποθέσεις της Αρχής

Αναλυτικότερα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον περασμένο Δεκέμβριο, παρέλαβε από τις φορολογικές Αρχές, 4 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 2,15 εκατ. ευρώ. Όμως παράλληλα τον περασμένο μήνα, η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 27 άτομα.

Εντός του 2019, η Αρχή έχει εμπλακεί σε 81 υποθέσεις μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 72,43 εκατ. ευρώ, ενώ έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις, για 370 άτομα συνολικά.

Με την προσθήκη και των ατόμων που διερευνά η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, ο αριθμός των Ελλήνων, για τους οποίους γίνονται έρευνες σε τράπεζες του εξωτερικού για «μαύρες» καταθέσεις, ξεπερνούν τους 440!

arxh

Σε ότι αφορά στις δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων των προσώπων που κατηγορούνται για «ξέπλυμα», με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση περιόρισε στους 18 μήνες το μέγιστο όριο της δέσμευσης.

Μετά το πέρας του 18μήνου, οι λογαριασμοί απελευθερώνονται, εκτός και αν το δικαστικό συμβούλιο, αποφασίσει να παραταθεί το διάστημα της δέσμευσης.
Ακόμη, η ίδια διάταξη προβλέπει πως οι παλαιές υποθέσεις, για τις οποίες έχει συμπληρωθεί το 18μηνο, θα πρέπει να επανεξεταστούν εντός τριμήνου, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νέου νόμου. Το τρίμηνο συμπληρώνεται στις 18 Φεβρουαρίου 2020, που σημαίνει ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι Οικονομικοί Εισαγγελείς και η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, θα πρέπει να επανεξετάσουν όλες τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ώστε να μην αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, στις 19 Φεβρουαρίου 2020.

Τι πληροφορίες αναμένουν από το εξωτερικό

Τα στοιχεία που αναμένουν από το εξωτερικό οι ελληνικές διωκτικές αρχές, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:
1. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
2. Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).
3. Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.
4. Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής:

  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.
  • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.

5. Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.

Διαβάστε επίσης