Τράπεζες

Κόκκινα δάνεια ΜμΕ πουλάει η Εθνική – Σήμερα οι προσφορές


Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την εκκαθάριση του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου της και την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της επιχειρεί η Εθνική: Βγάζει προς πώληση χαρτοφυλάκιο 7.300 κόκκινων δανείων μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αντιπροσωπεύουν συνολικές χορηγήσεις 1,52 δισ. και τρέχουσα συνολική απαίτηση 2,5 δισ. ευρώ.

Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής μη δεσμευτικών προσφορών και αναμένεται ότι θα εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον, δεδομένου μάλιστα ότι τα δάνεια είναι διασφαλισμένα με προσημειώσεις  σε ακίνητα, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά για  funds και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Το χαρτοφυλάκιο είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει δάνεια 137 μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με οφειλόμενο κεφάλαιο 959 εκατ. ευρώ. Το άλλο αποτελείται από δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, με συνολική αρχική οφειλή 564 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τουλάχιστον οι μισές από τις επιχειρήσεις αυτές έχουν κλείσει.

Τα δάνεια είναι διασφαλισμένα με προσημειώσεις σε περίπου 6.000 ακίνητα, αξίας 1,1 δισ. ευρώ. Τα ακίνητα εμπορικής και βιομηχανικής χρήσης (γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία αποθήκες, βιομηχανοστάσια) αποτιμώνται από την τράπεζα σε 800 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης