Χρηστικά

Κι όμως τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ διορθώνονται!


Προθεσμία 15 ημερών για τη διόρθωση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ έχουν 6.167.304 φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έλαβαν χρεωστικό σημείωμα

Προθεσμία 15 ημερών για τη διόρθωση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ έχουν 6.167.304 φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έλαβαν χρεωστικό σημείωμα, εφόσον διαπιστώσουν ότι έγιναν λάθη στον υπολογισμό του φόρου κατοχής ακινήτων.

Η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ 2024 και οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ακινήτων οφείλουν να τα ελέγξουν και να διαπιστώσουν εάν ο ΕΝΦΙΑ υπολογίστηκε σωστά από το Taxisnet ή οι ίδιοι έκαναν κάποιο λάθος στη δήλωση των στοιχείων των ακινήτων τους.

Καθώς η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης εκπνέει στις 30 Απριλίου οι φορολογούμενοι έχουν προθεσμία 15 ημερών προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις τωνς τοχιείων των ακινήτων τους.

Όσοι έχουν αμφιβολίες για το ποσό του φόρου μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών - διορθωτικών δηλώσεων Ε9 του 2024 στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» που βρίσκεται στον λογαριασμό κάθε φορολογούμενου.

Σημειώνεται πως, οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο, ακόμη και αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό.

Μετά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και θα εκδώσει νέο εκκαθαριστικό, με το πραγματικό φόρο ο οποίος θα πρέπει να εξοφληθεί σε 11 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 10 ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2025.

Εάν ο φόρος που προκύπτει μετά τις διορθώσεις είναι σημαντικά μειωμένος η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει έλεγχο και θα κληθεί ο ιδιοκτήτης των ακινήτων να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν τα λάθη ξεκινούν από δηλώσεις Ε9 παρελθόντων ετών (2014-2023), τότε θα πρέπει οι διορθώσεις να ξεκινήσουν από το πρώτο εκ των ετών αυτών, ώστε ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. να μειωθεί αναδρομικά για τα συγκεκριμένα έτη.

Ποια σημεία διορθώνονται

Τα πιο συχνά λάθη στη συμπλήρωση του Ε9 που πρέπει να ελέγξουν όσοι αμφιβάλουν για το ύψος του ΕΝΦΙΑ είναι τα ακόλουθα:

 1. Στα στοιχεία για τα ημιτελή κτίσματα. Οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους κενά ημιτελή κτίσματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, δικαιούνται έκπτωσης 60% στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. που αναλογεί στα συγκεκριμένα κτίσματα.  Ωστόσο αν κάποιο κτίσμα ήταν ημιτελές και έχει περατωθεί, τότε θα πρέπει να δηλωθεί και ο ΕΝΦΙΑ θα είναι μεγαλύτερος και θα καταλογιστεί αναδρομικά από το έτος της μεταβολής.
 2. Στην αναγραφή των στοιχείων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα σε αγροτεμάχια. Η νομοθεσία για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προβλέπει ότι σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε ένα αγροτεμάχιο υφίσταται κτίσμα το οποίο χρησιμοποιείται ως κατοικία, ο φόρος του αγροτεμαχίου πενταπλασιάζεται. Αν το κτίσμα δεν είναι κατοικία, αλλά γεωργικό κτίσμα ή αποθήκη ή επαγγελματική στέγη, ο φόρος υπολογίζεται κανονικά.
 3. Στα στοιχεία για τα εμπράγματα δικαιώματα. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων που έχουν την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία επί ακινήτων και κινδυνεύουν να χρεωθούν με επιπλέον ΕΝ.Φ.Ι.Α., επειδή στο Ε9 δεν δήλωσαν ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αλλά πλήρη κυριότητα, αναγράφοντας τον κωδικό 1 αντί των κωδικών 2 ή 3 στις σχετικές στήλες του Ε9, ή παραλείποντας να αναγράψουν κάποιον κωδικό στις συγκεκριμένες στήλες.
 4. Δεν έχει αναγραφεί η ηλικία του επικαρπωτή του ακινήτου και, έτσι, δεν υπολογίζεται η έκπτωση στον ψιλό κύριο του ακινήτου.
 5. Στα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις που δεν αναγράφεται ποσοστό συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα το σύστημα να θεωρεί ότι είναι στο 100% και να χρεώνει ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ σε κάθε φερόμενο ιδιοκτήτη, ενώ φυσικά το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι μικρότερο.
 6. Στις επιφάνειες των κύριων και των βοηθητικών χώρων του ακινήτου. Στους βοηθητικούς χώρους ο ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος κατά 90%, αλλά αν αναγραφούν συνολικά μαζί με τους χώρους της κύριας κατοικίας, τότε πληρώνουν αυξημένο ΕΝΦΙΑ χωρίς λόγο.
 7. Στους υμιυπαίθριους χώρους. Αν έχουν νομιμοποιηθεί υμιυπαίθριοι χώροι της κατοικίας τότε, θα πρέπει να δηλωθεί το νέο εμβαδόν της κατοικίας και φυσικά ο ΕΝΦΙΑ θα είναι αυξημένος, τόσο για το 2022, όσο και για τα προηγούμενα έτη.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Για τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν αναγραφεί στο Ε9, η ΑΑΔΕ δίδει στους υπόχρεους τις ακόλουθες οδηγίες:

 1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
 2. Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
 3. Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
 4. Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.
 5. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
 6. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κλπ.
 7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
 8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
 9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
 10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα