Χρηστικά

Αυτόματη αύξηση πάνω από 50% των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων!


Οι ανατροπές που φέρνουν ο καλπασμός των τιμών αγοράς και το νέο σύστημα καθορισμού των τιμών εφορίας

Σε εκρηκτική αύξηση των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων η οποία θα ξεπεράσει το 50%, θα προβεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς συνεχίζεται ο καλπασμός των αγοραίων τιμών.

Τον Ιανουάριο συμπληρώθηκε διετία από την προηγούμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών (Ιανουάριος 2022) και η επόμενη αναπροσαρμογή θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι, μετά τις ευρωεκλογές και θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2025.

Μάλιστα, όσο καθυστερεί η αναπροσαρμογή τους, τόσο υψηλότερη θα είναι η αύξησή τους, αφού οι τιμές αγοράς αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανά τρίμηνο, όπως προκύπτουν από τις μετρήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών έγινε τον Ιούνιο του 2021 (και ίσχυσαν από την 1η/1/2022), με βάση τις στοιχεία που συνέλεξαν ιδιώτες πιστοποιημένοι εκτιμητές, στους οποίους είχε αναθέσει το υπουργείο Οικονομικών την καταγραφή των τιμών αγοράς. Οι εισηγήσεις που υπέβαλαν στις αρχές του 2021, στηρίχθηκαν στις τιμές αγοράς που ίσχυαν στο τέλος του 2020, όταν δείκτης τιμών των ακινήτων της ΤτΕ βρισκόταν στις 67,6 μονάδες.

Σήμερα, ο αντίστοιχος δείκτης (το δ΄ τρίμηνο του 2023) έχει φτάσει στις 95 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 40,6%.

Καθώς δε, συνεχίζεται η αύξηση των τιμών αγοράς , λόγω της ζήτησης από το εξωτερικό και από το εσωτερικό, η οποία μάλιστα αναμένεται να αναθερμανθεί από το καλοκαίρι που θα ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων, εκτιμάται ότι η μέση αύξηση των αντικειμενικών τιμών θα υπερβεί το 50%, εάν η αναπροσαρμογή γίνει με βάση τις τιμές αγοράς που θα έχουν διαμορφωθεί το β εξάμηνο του 2024.

Τονίζεται ότι με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι τιμές εφορίας των ακινήτων θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις τιμές αγοράς. Άρα, εφόσον οι αγοραίες τιμές αυξήθηκαν την τελευταία τριετία με 41%, με την αύξηση να τείνει προς το 50% ανάλογη θα είναι και η αύξηση των αντικειμενικών αξιών.

Υπενθυμίζεται, πως οι τιμές εφορίας των ακινήτων αποτελούν τη βάση υπολογισμού των φόρων μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών, δωρεών, κληρονομιών, ο ΕΝΦΙΑ και συνολικά περίπου 20 φόρων και τελών που βαρύνουν τα ακίνητα.

Αυτόματες αντικειμενικές

Η αύξηση των αντικειμενικών τιμών, θα συνδυαστεί και με την εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού των φορολογητέων αξιών, Πρόκειται για το Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (ΟΓΣ-CAMA), στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά μαζική εκτίμηση της αξίας ακινήτων.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα καθορίζει τις τιμές-εφορίας των ακινήτων με βάση πλέον τις τιμές της αγοράς και όχι με βάση τις αντικειμενικές τιμές όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, θα λαμβάνει υπόψη και θα προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στόχος είναι οι όποιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές αγοράς των ακινήτων θα μεταφέρονται αυτόματα στις φορολογικές τιμές των ακινήτων είτε πρόκειται για αυξήσεις είτε για μειώσεις.

Συγκεκριμένα, το νέο σύστημα θα αντλεί στοιχεία αυτόματα από διάφορες πηγές για τις μεταβολές των τιμών των ακινήτων και συγκεκριμένα από:

  • Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
  • Τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.
  • Την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία ήδη συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των τραπεζών για την αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που γίνονται μέσω αυτών, με τη λήψη δανείων. Κάθε τράπεζα εκτιμά η ίδια την αξία των ακινήτων που δανειοδοτεί.
  • Τους συμβολαιογράφους.
  • Την πορεία των ενοικίων, οι αυξομειώσεις των οποίων αποτελούν μια από τις ενδείξεις των τιμών αγοράς των ακινήτων.
  • Την εξέλιξη των τιμών αγοράς των ακινήτων, από τις ιδιωτικές εταιρείες Real Estate.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα