Χρηστικά

Καταθέτουν στη Βουλή το «ν/σ Δραγασάκη» για μικροπιστώσεις σε ΜμΕ


«Παράλληλο» τραπεζικό σύστημα που θα χορηγεί εύκολα δάνεια έως 25.000 ευρώ

Δάνεια σε  μικρομεσαίους έως 25.000 ευρώ, τα οποία θα χορηγούνται από ειδικές «μικρές τράπεζες» προβλέπει νομοσχέδιο που πρόκειται για να καταθέσει στη Βουλή μέχρι τον Φεβρουάριο η κυβέρνηση της ΝΔ.

Όμως,πρόκειται για το νομοσχέδιο που είχε ετοιμάσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πέρυσι, στις 11 Ιανουαρίου 2019, αλλά λόγω των πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν σε πρόωρες εκλογές, δεν έφτασε στη Βουλή.

Το ίδιο νομοσχέδιο, που είχε επικρίνει τότε η Ν.Δ., προτίθεται να το καταθέσει στη Βουλή, μέχρι τον Φεβρουάριο. Αναλυτικότερα το νομοσχέδιο, το οποίο, μετά από ένα χρόνο, θα τεθεί ξανά σε δημόσια διαβούλευση και θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον επόμενο μήνα, από τους υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, προβλέπει τη σύσταση ενός «παράλληλου» τραπεζικού συστήματος, το οποίο θα χορηγεί μικροπιστώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από την τραπεζική χρηματοδότηση.

Το ύψος των δανείων θα είναι μέχρι 25.000 ευρώ και δεν θα χορηγούνται από τις συστημικές τράπεζες, αλλά από ειδικές τράπεζες που θα ιδρυθούν, με βάση τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει το νομοσχέδιο.

Σημειώνεται, πως, ο όρος των μικροπιστώσεων είναι διαδεδομένος στις άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα, που έχει και το υψηλότερο ποσοστό των «κόκκινων» δανείων είναι απολύτως απαραίτητος, καθώς οι μικρομεσαίοι είναι παντελώς αποκλεισμένοι από την «κανονική» τραπεζική χρηματοδότηση.

Οι «τράπεζες» που θα δίνουν τα δάνεια

Το νομοσχέδιο καθορίζει τη διαδικασία σύστασης των ιδρυμάτων τα οποία θα αναλάβουν το έργο της χορήγησης των δανείων προς τους μικρομεσαίους, τα οποία θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μπορεί να είναι είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες είτε μικτά σχήματα. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από την κεντρική τράπεζα, απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να διατηρούν το ως άνω αρχικό κεφάλαιο σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους.

Οι μετοχές τους θα είναι ονομαστικές, ενώ αν το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων χορηγεί πιστώσεις που προέρχονται από ίδια κεφάλαια και δεν λειτουργεί ως διαχειριστής κεφαλαίων που προέρχονται από ιδιωτική τοποθέτηση ή δημόσιους πόρους, εθνικούς ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αρχικό του κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

Επίσης, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, τον τυχόν καθορισμό ιδίων κεφαλαίων και τον τρόπο υπολογισμού τους, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου ανάλογα με τις δραστηριότητες του ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων.

Ποιοι θα δικαιούνται τα μικρά δάνεια

 • Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
 • Οι αυτοαπασχολούμενοι
 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
 • Τα φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
 • Οι δικαιούχοι προγραμμάτων εφαρμογής δημόσιας πολιτικής
 • Οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Ποιές ανάγκες θα καλύπτουν τα δάνεια

Τα χορηγούμενα δάνεια θα καλύπτουν ανάγκες, όπως είναι:

 • Επενδυτικές ανάγκες
 • Κεφάλαιο κίνησης
 • Χρηματοδοτικές μισθώσεις έως 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισμού.
 • Εγγυήσεις έως το όριο των 25.000 ευρώ, οι οποίες, όμως, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη λήψη δανείων από άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα.
 • προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις έως 10.000 ή έως 25.000 ευρώ, υπό όρους.
Διαβάστε επίσης