Χρηστικά

Κατασχέσεις καταθέσεων σε 1,36 εκατ. φορολογούμενους από την εφορία


Παράλληλα η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει ξανά τους πλειστηριασμούς ακινήτων των οφειλετών του δημοσίου

Τους τραπεζικούς λογαριασμούς 1,36 εκατομμυρίων φορολογουμένων «απομυζά» η Εφορία, στο πλαίσιο των κατασχέσεων που διενεργεί για την είσπραξη χρεών που δεν έχουν υπαχθεί σε καμία ρύθμιση.

Εκτός από τις κατασχέσεις των τραπεζικών καταθέσεων, η ΑΑΔΕ έχει ενεργοποιήσει ξανά τους πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών, με τον προγραμματισμό δεκάδων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων που βγαίνουν στο σφυρί από τις 23 Μαρτίου μέχρι και τον Ιούνιο.

Η λίστα των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται ανανεώνεται διαρκώς καθώς εμπλουτίζεται με νέες περιπτώσεις περιουσιακών στοιχείων οφειλετών.

Σύμφωνα την ΑΑΔΕ και ενώ τα συνολικά χρέη προς το δημόσιο εκτοξεύτηκαν σε 113 δισ. ευρώ, από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως ο συνολικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου ανέρχεται σε 4.049.913 ΑΦΜ (ιδιώτες και επιχειρήσεις) και υπερβαίνει το 50% του συνόλου των φορολογουμένων, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει.

Ωστόσο δεν οφείλουν όλοι ποσά που προκαλούν κατασχέσεις. Από τους 4.049.913 οφειλέτες, στους 1.335.786 επιβλήθηκαν αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και ποσών εις χείρας τρίτων και ενδεχομένως και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ακόμη, 1.989.167 οφειλέτες είναι στον προθάλαμο λήψης αναγκαστικών μέτρων εναντίον τους.

Οι υπόλοιποι οφειλέτες δεν έχουν κίνδυνο κατασχέσεων για την ώρα, καθώς οι οφειλές τους είναι μέχρι 500 ευρώ.

Σημειώνεται πως, οι κατασχέσεις και γενικά τα αναγκαστικά μέτρα της Εφορίας δεν περιορίζονται μόνο στους βασικούς οφειλέτες, αλλά επεκτείνονται σε συνυπόχρεα πρόσωπα, όπως σύζυγοι, συνέταιροι κ.λπ.

Το πλαίσιο των κατασχέσεων

Σύμφωνα εξάλλου με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, προς τις εισπρακτικές υπηρεσίες, για τις κατασχέσεις και γενικά για τα αναγκαστικά μέτρα ισχύουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  1. Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, κατά των οφειλετών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από κάθε αιτία (για την καταβολή των οποίων ευθύνεται ως πρωτοφειλέτης, συνυπόχρεος, εγγυητής, κλπ) συνολικού ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, πλην του μέτρου της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων. Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
  2. Δεν γίνεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό ποσό αυτών μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσόν αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
  3. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ένα και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ένας μοναδικός λογαριασμός. Στην περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων γνωστοποιείται αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα