Επιχειρήσεις

Η Inform Λύκος σβήνει ζημίες και γίνεται χόλντινγκ


Επιδιώκοντας να αποκτήσει λειτουργικότερο σχήμα που θα διευκολύνει την επέκταση των εργασιών του, ο όμιλος Inform Λύκος αλλάζει εταιρική δομή. Παράλληλα, φροντίζει να εξυγιάνει τον ισολογισμό του και να βελτιώσει τη λογιστική του εικόνα, σβήνοντας παλιές ζημίες που συμψηφίζονται με κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά.

Στη ΓΣ της εισηγμένης μητρικής εταιρείας εγκρίθηκε απόφαση για την απόσχιση του κλάδου έντυπης πληροφορικής – που αποτελεί βασική δραστηριότητα του ομίλου – και εισφορά του σε νέα ΑΕ. Η νέα εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική της εισηγμένης, η οποία ουσιαστικά γίνεται χόλντινγκ.

Προς λογιστική εξυγίανση του ισολογισμού της η Inform Λύκος κεφαλαιοποιεί αποθεματικά 4,3 εκατ. ευρώ, τα οποία συμψηφίζονται με ισόποσες ζημίες.

Με την εξάλειψη των ζημιών η εταιρεία θα μπορεί να διανείμει μέρισμα από φετινά ή μελλοντικά κέρδη.

Διαβάστε επίσης