Χρηστικά

Ηλεκτρονικά η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης


Αφορά Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες - Οι εισφορές και οι διαδικασίες που ορίζει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ

Ηλεκτρονικά θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την προαιρετική ασφάλιση, όπως προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Ήδη τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης Μη Μισθωτών», ενώ με την εγκύκλιο δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις για τους επιτηδευματίες που αφορά, αλλά και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν.

Ειδικότερα, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε πρόσωπα που η τελευταία ασφάλισή τους ήταν με την ιδιότητα του Μη Μισθωτού (ήτοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι, Αγρότες), έχουν διακόψει την ασφάλισή τους και επιθυμούν να την συνεχίσουν τπροαιρετικά για Κλάδο Κύριας Σύνταξης ή/και Ασθένειας ή/και Επικουρικής Ασφάλισης.

Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία παρέχει εφεξής, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και επιπλέον τις κάτωθι λειτουργικές δυνατότητες:

 • Δρομολόγηση του αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.
 • Έλεγχος των προϋποθέσεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
 • Ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση και κοινοποίηση διοικητικών αποφάσεων.
 • Ηλεκτρονική διαδικασία ανάρτησης εισφορών προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης για την πληρωμή μέσω Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με χρήση κωδικού εντολής πληρωμής (RF).
 • Αυτοματοποιημένες ροές παρακολούθησης και εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Αυτοματοποιημένες, τακτικές ροές ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων.
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (έναρξη, διακοπή, απώλεια κ.α).

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης 

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο. Συγκεκριμένα:

 • Είσοδος στην ηλεκτρονική υπηρεσία με χρήση των κωδικών taxisnet του ενδιαφερόμενου και του ΑΜΚΑ. Έλεγχος αυθεντικοποίησης.
 • Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου και ταυτοποίηση του αιτούντος.
 • Επιλογή από το μενού -> Αίτηση Προαιρετικής Συνέχισης της Ασφάλισης -> Νέα Αίτηση.
 • Αυτόματη άντληση βασικών στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης.
 • Έλεγχος από τον χρήστη της ορθότητας των στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνσης, με δυνατότητα τροποποίησης.
 • Ειδικά, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων π. ΟΑΕΕ εμφανίζονται τα στοιχεία διεύθυνσης που αφορούν την έδρα της τελευταίας επαγγελματικής δραστηριότητας δεδομένου ότι αυτή προσδιορίζει την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση.
 • Άντληση και Επιλογή αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης / Υπηρεσίας σύμφωνα με την δηλωθείσα διεύθυνση.

Προσδιορισμός εισφορών

Οι Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι, που αιτούνται την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους καταβάλλουν την προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, που ανέρχεται σε 220 ευρώ ανά μήνα. Ειδικότερα, ισχύουν τα εξής:

 • Εάν κατά το έτος υποβολής αίτησης για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης υπήρχε ενεργή ασφάλιση και άρα είχε γίνει επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, η εισφορά προσδιορίζεται επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας.
 • Για τις περιπτώσεις ένταξης στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να γίνει επιλογή/δήλωση ασφαλιστικής κατηγορίας, με ελάχιστη την εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
 • Εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν υπήρχε ενεργή ασφάλιση μη μισθωτού, πραγματοποιείται επιλογή/δήλωση της ασφαλιστικής κατηγορίας, που επιθυμεί ο αιτών για την μηνιαία εισφορά της προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.
 • Η ασφαλιστική κατηγορία ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης προσδιορίζεται άπαξ, κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης, χωρίς δικαίωμα μεταγενέστερης αλλαγής κατηγορίας.
 • Στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης (μισθωτός και μη μισθωτός, εγκύκλιος 3/2018), ο ασφαλισμένος επιλέγει τον π. Φορέα που επιθυμεί να υπαχθεί για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του και εφόσον επιλέξει την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του ως Μη Μισθωτός, οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Στις περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, οι εισφορές προσδιορίζονται με βάση την επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία και σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Κατά τον προσδιορισμό της εισφοράς για την συνέχιση προαιρετικής ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη καμία μείωση (π.χ. μητρότητα παρ.2 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008).

Διακοπή - Λήξη - Απώλεια 

Η διακοπή - λήξη της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την νέα υπηρεσία υποβάλλοντας σχετική αίτηση και με δυνατότητα έκδοσης και ανάρτησης απόφασης διακοπής - λήξης προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.

Για περιπτώσεις που επέρχεται απώλεια, δεν θα εκδίδεται σχετική Απόφαση, δεν θα αναρτώνται εισφορές προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης και θα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Σε κάθε περίπτωση, θα διενεργούνται τακτικοί, αυτοματοποιημένοι έλεγχοι της υπηρεσίας, για την τήρηση των προϋποθέσεων, και σε περίπτωση ελλείψεως αυτών, θα εκδίδονται σχετικές αποφάσεις, όπου προβλέπεται.

Ωστόσο, αποτελεί υποχρέωση του ασφαλισμένου η ενημέρωση του φορέα για οποιαδήποτε ασφαλιστική μεταβολή, με αξιοποίηση των λειτουργικοτήτων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα