Χρηστικά

Ακυρώνονται πρόστιμα για ακίνητα, συγκεντρωτικές - Νέα παράταση για τις ταμειακές!


Ο κίνδυνος του αναδρομικού ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα - Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται εντός των ημερών

Ακυρώνονται τα πρόστιμα για διορθώσεις στοιχείων ακινήτων, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014, ενώ παρατείνεται για ένα τρίμηνο η υποχρέωση αντικατάστασης των ταμειακών μηχανών.

Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η μη επιβολή προστίμων και παράταση των σχετικών προθεσμιών, σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις, επειδή οι λογιστές τους ασθενούν από Covid-19 και είναι σε υποχρεωτική καραντίνα.

Η «άφεση αμαρτιών» παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών, με διατάξεις που εντάχθηκαν σε πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες τα μεσάνυχτα στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός των ημερών.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, έχουν την ευχέρεια πλέον να διορθώσουν τα στοιχεία των περιουσιών τους όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Περιουσιολόγιο του Taxisnet και να τα ταυτοποιήσουν με εκείνα που δήλωσαν στο Κτηματολόγιο.

Η διάταξη παρέχει την ευχέρεια για διορθώσεις των δηλώσεων Ε9, με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, για ένα ή περισσότερα από τα έτη της περιόδου 2010-2020, χωρίς την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ ανά έτος, που προβλέπεται σήμερα.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η προθεσμία για τις διορθώσεις των Ε9, χωρίς πρόστιμα είναι σχεδόν απεριόριστη, καθώς θα ισχύει, μέχρι να εφαρμοστεί το Εθνικό Κτηματολόγιο σε όλη την Επικράτεια.

Μπαίνοντας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet μπορούν να διορθώσουν τα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων τους, τα στοιχεία για τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τα είδη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων τους και να τα αποτυπώσουν όπως αυτά τα δήλωσαν ή θα τα δηλώσουν στο Κτηματολόγιο.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το αρχείο των ιδιοκτησιών ακινήτων να είναι ενιαίο, που σημαίνει ότι η ακίνητη περιουσία κάθε φορολογούμενου, που έχει δηλωθεί στο Κτηματολόγιο να είναι η ίδια με εκείνη που δηλώνεται στην Εφορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την ολοκλήρωση του κτηματογράφησης σε ολόκληρη τη χώρα, τα δύο αρχεία, του Taxisnet και του Κτηματολογίου θα διασταυρωθούν, ώστε να διαπιστωθεί η ταύτιση των περιουσιών.

Στις περιπτώσεις που εντοπιστούν ιδιοκτήτες, που έχουν δηλώσει «άλλα» στην εφορία και άλλα στο Κτηματολόγιο, προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα για την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων είτε στην εφορία είτε στο Κτηματολόγιο.

Παράλληλα, εάν η αξία της ακίνητης περιουσίας, μετά τις διορθώσεις στην εφορία, αποδειχτεί μεγαλύτερη, από εκείνη που ήταν δηλωμένη, τότε θα επιβληθεί και αναδρομικός ΕΝΦΙΑ, για όλα τα έτη για τα οποία διαπιστώνεται διαφορά.

Τον αναδρομικό ΕΝΦΙΑ δεν γλιτώνουν και όσοι προσέλθουν οικειοθελώς για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς μετά την υποβολή των διορθωτικών Ε9, θα ακολουθήσει επανυπολογισμός του ΕΝΦΙΑ, για όλα τα έτη που αφορούν οι τροποποιήσεις.

Το σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου είναι το ακόλουθο:
Άρθρο 54
Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α'65) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α' 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α' 179).
Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 καταργείται.

Τέλος τα πρόστιμα για τις ΜΥΦ του 2014

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ακύρωση των προστίμων που επιβλήθηκαν σε χιλιάδες επιτηδευματίες από την ΑΑΔΕ για τις εκπρόθεσμες συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014, θέμα που είχε αποκαλύψει το Σin.

Το σχετικό Άρθρο 56 του νομοσχεδίου έχει ως εξής:
Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (Μ.Υ.Φ.)
Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170), προστίθεται παρ. 56 ως εξής:
«56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, για το ημερολογιακό έτος 2014 που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».

Πρόκειται για χιλιάδες επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω παρερμηνείας και μιας «σιωπηρής» παράτασης που δόθηκε, αλλά δεν νομοθετήθηκε, καλούνταν να πληρώσουν «χαράτσια» 400 και 800 ευρώ. Περισσότερα εδώ 

Νέα παράταση για την αντικατάσταση των ταμειακών

Επίσης με το Άρθρο 55 του νομοσχεδίου παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, η υποχρέωση αντικατάστασης των παλαιών ταμειακών μηχανών.
Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα ακόλουθα
Απόσυρση ταμειακών μηχανών - φ.Η.Μ.
Η παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α' 148) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Τα μοντέλα των Φ.Η. Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis και τα οποία αποσύρονται από τη χρήση σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β' 4486), μπορούν να αποσυρθούν χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των μοντέλων αυτών που υποβάλλονται μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. 
Η ημερομηνία του πρώτου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

Παράταση όταν ασθενούν οι λογιστές

Με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η μη επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις, επειδή οι λογιστές τους ασθενούν από Covid-19 και είναι σε υποχρεωτική καραντίνα.

Για τις περιπτώσεις αυτές, προβλέπεται η μετάθεση για τουλάχιστον ένα μήνα των προθεσμιών υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεων των εντολέων πελατών του, καθώς επίσης και των προθεσμιών εκπλήρωσης των λοιπών φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους, εφόσον δηλώσουν την ασθένειά τους σε ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα