Επιχειρήσεις

Frigoglass: Συμφωνία για αναδιάρθρωση -Γίνεται εταιρεία συμμετοχών


Σε συμφωνία με την πλειοψηφία ομολογιούχων της κατέληξε η Frigoglass, για την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του ομίλου της.

Το σχέδιο που ανακοινώθηκε, επιβεβαιώνει πλήρως το σχετικό δημοσίευμα του Sofokleousin.gr για τις χρηματοοικονομικές πράξεις, τις αλλαγές στη δομή του ομίλου και το τελικό αποτέλεσμα για την εισηγμένη εταιρεία. Βάσει της συμφωνίας:

  • Η Frigoglass θα ανταλλάξει χρέος της με μετοχές θυγατρικής εταιρείας. Θα δώσει συγκεκριμένα σε ομολογιούχους της το 100% των μετοχών της Frigoinvest Holdings B.V. (FHBV), έναντι υποχρεώσεων 110 εκατ. ευρώ, που αποτελούν μέρος ομολογιακού δανείου.
  • Στην Frigoinvest Holdings BV που θα περιέλθει σε ομολογιούχους και θα ανήκει σε όχημα ειδικού σκοπού (New DebtCo), θα μεταβιβάσει σχεδόν ολόκληρη τη δική της εταιρική περιουσία και το σύνολο των υποχρεώσεων της. Εναντι αυτών, θα πάρει το 15% της New DebtCo
  • Η "νέα" Frigoglass θα είναι μία εταιρεία συμμετοχών χωρίς παραγωγική δραστηριότητα και χωρίς δανειακές υποχρεώσεις.

Διαβάστε σχετικά:Τι θα γίνει στη Frigoglass -Deal στα βήματα MIG-Attica Group

Οπως ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία:

Επετεύχθη συμφωνία με την επιτροπή που αποτελείται από κατόχους ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης 260 εκατ. ευρώ λήξεως το 2025, που αποτελούν το 57,9% του συνολικού κεφαλαίου των ομολογιών λήξεως 2025, με την υποστήριξη του βασικού έμμεσου μετόχου (Truad Verwaltungs), αναφορικά με τη συναινετική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση του ομίλου εταιρειών που σήμερα ελέγχεται από τη Frigoglass.

Σημειώνεται ότι συνδεδεμένα με την επιτροπή ομολογιούχων μέρη έχουν εκδηλώσει τη δέσμευσή τους για τη διασφάλιση της λειτουργικής συνέχειας του ομίλου με τη χορήγηση ρευστότητας ποσού 55 εκατ. ευρώ, μέσω της κάλυψης των ενδιάμεσων ομολογιών. Η ρευστότητα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί από τον όμιλο, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και την κάλυψη κεφαλαιακών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της ανακατασκευής της μονάδας παραγωγής στη Ρουμανία.

Η επιτροπή ομολογιούχων ξεκινά την υλοποίηση της συναλλαγής μέσω της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της Frigoinvest Holdings BV, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 13 Απριλίου 2023. Κατά την ημερομηνία υλοποίησης, η κυριότητα των μετοχών της FHBV (και των θυγατρικών της) θα μεταβιβαστεί σε ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο οι ομολογιούχοι θα κατέχουν έμμεσα το 85% του κεφαλαίου («New DebtCo»). Η FHBV και ο όμιλος θα ελέγχονται από την New DebtCo.

Κατά την ημερομηνία υλοποίησης και μετέπειτα, η Frigoglass θα μεταβιβάσει προς την FHBV ή/και θυγατρικές της σχεδόν το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της σε αντάλλαγμα ποσοστού 15% στο κεφάλαιο της New DebtCo αλλά και της λήψης σειράς εγγυήσεων, ώστε να υποστηριχθεί η φερεγγυότητά της στο μέλλον.

Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων θα τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Frigoglass, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4706/2020.

Το διοικητικό συμβούλιο της Frigoglass θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων σύντομα μέσω ξεχωριστής πρόσκλησης. Η Truad, μέσω ελεγχόμενων εταιρειών της, δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ψηφίζοντας υπέρ της υλοποίησής της στη γενική συνέλευση.

Μετά την υλοποίηση της συναλλαγής και της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, οι δραστηριότητες της Frigoglass θα περιορίζονται σε αυτές της εταιρείας συμμετοχών σχετικά με το 15% συμμετοχής της στην New DebtCo και κατ' επέκταση στον αναδιαρθρωμένο όμιλο.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Frigoglass