Επιχειρήσεις

Frigoglass: Τα επόμενα βήματα για την εξυγίανση - Ομολογιακά και swap


Σε πλήρη αναδιάρθρωση της δομής του ομίλου Frigoglass θα οδηγήσει πιθανότατα η προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης αυτού του επιχειρηματικού κολοσσού, που αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο μιάς συμφωνίας αναδιάρθρωσης δανείων και νέα χρηματοδότησης, η εισηγμένη εταιρεία ενδέχεται να μεταβιβάσει το σύνολο του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της στην συνδεδεμένη ολλανδική Frigoinvest Holdings BV, αποκτώντας σ΄αυτήν πρόσθετο μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής.

Θα είναι η τελική φάση του σχεδίου αναχρηματοδότησης του ομίλου από τους ομολογιούχους δανειστές του, στους οποίους περιλαμβάνονται συγγενείς εταιρείες, ελεγχόμενες από τις οικογένειες Δαϊδ-Λεβέντη και την Coca-Cola 3E/HBC.

Οπως ανακοίνωσε η εισηγμένη  εταιρεία, οι διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους συνεχίζονται και η προθεσμία για την υλοποίηση της συμφωνίας παρατάθηκε μέχρι τις 13 Απριλίου. Οι συζητήσεις αφορούν την κάλυψη των Ενδιάμεσων Ομολογιών που έληξαν στις 28 Φεβρουαρίου χωρίς να αποπληρωθούν και τη χορήγηση πρόσθετης ρευστότητας 55 εκατ. ευρώ.

Η αρχική ημερομηνία λήξης των Ενδιάμεσων Ομολογιών ήταν στις 11 Ιανουαρίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία στις 28 Φεβρουαρίου. Οι εκδότριες εταιρείες Frigoinvest Holdings BV (FHBV) και  Frigoglass Finance B.V. (θυγατρικές της ελληνικής εισηγμένης) δεν αποπλήρωσαν το κεφάλαιο και τους δεδουλευμένους τόκους, με αοτέλεσμα το σύνολο του ποσού να καταστεί ληξιπρόθεσμο και απαιτητό στις 28 Φεβρουαρίου. Η μη πληρωμή συνιστά Γεγονός Καταγγελίας (Event of Default) και αποτελούσε προύπόθεση για να ξεκινήσει η υλοποίηση της νέας συμφωνίας.

Μετά τη λήξη των Ενδιάμεσων Ομολογιών, η Επιτροπή Ομολογιούχων αναμένεται σύντομα να ξεκινήσει την υλοποίηση της Συναλλαγής μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης του ενεχύρου επί των μετοχών της FHBV.

Νέα ομολογιακά δάνεια και ανταλλαγή χρέους με μετοχές θυγατρικής

H Frigoglass και η Επιτροπή Ομολογιούχων βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για

- τη μεταβίβαση προς την FHBV ή/και σε θυγατρικές της σχεδόν του συνόλου του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της επιχειρηματικής λειτουργίας

- τη διατήρηση από τη Frigoglass έμμεσου μειοψηφικού ποσοστού στην FHBV μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης

Η αρχική συμφωνία προβλέπει ότι ομολογιούχοι κάτοχοι τίτλων 260 εκατομμυρίων ευρώ λήξεως 2025 θα προσφέρουν ενδιάμεση χρηματοδότηση 35 εκατομμυρίων με τη μορφή ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης, επιτοκίου 13% και λήξεως το 2023. Στόχος είναι να καλυφθούν οι βραχυπρόθεσμες ανάγκες της Frigoglass για ρευστότητα και ο όμιλος να έχει τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Παράλληλα προβλέπεται:

- Εκδοση νέων ομολογιών προνομιακής εξασφάλισης ποσού μέχρι 65 εκατ. ευρώ, για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων ομολογιών

- Επιμήκυνση χρονικής διάρκειας ομολογιών λήξεως 2025, συνολικού ποσού 165 εκατ. ευρώ

- Ανταλλαγή των υπόλοιπων Ομολογιών Λήξεως 2025 (95 εκατ. ευρώ) με το 100% του pro forma κεφαλαίου της Frigoinvest Holdings B.V.,

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα