Χρηστικά

Φορο-σοκ σε νέους επαγγελματίες και αγρότες!


Καλούνται να πληρώσουν εκτός από τον φόρο εισοδήματος και τέλος επιτηδεύματος, για πρώτη φορά φέτος, καθώς έληξε η πενταετία της απαλλαγής

Φορο-σόκ περιμένει φέτος τους νέους επαγγελματίες και τους αγρότες, καθώς τα εκκαθαριστικά που έλαβαν ή θα λάβουν, είναι φουσκωμένα κατά 650 ευρώ, λόγω του τέλους επιτηδεύματος.

Το «χαράτσι» κυμαίνεται από 400 έως και 1.000 ευρώ, ενώ απαλλάσσονται από αυτό 11 κατηγορίες φορολογουμένων. Επίσης μειώνεται αναλογικά και υπολογίζεται ανά μήνα, εάν το 2019, ο φορολογούμενος έκανε διακοπή δραστηριότητας ή τέθηκε σε αδράνεια.  

Πρόκειται για έναν μνημονιακό φόρο, ο οποίος επιβλήθηκε το 2011 (με τον ν. 3986) από τον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο (μαζί με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης) και έκτοτε διατηρήθηκαν αμφότεροι, με μικρές αλλαγές και «φουσκώνουν» τα εκκαθαριστικά σημειώματα εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Σε ότι αφορά στους αγρότες στους νέους επαγγελματίες αυτοί, θα πληρώσουν φέτος για πρώτη φορά το τέλος επιτηδεύματος, επειδή συμπληρώθηκε πενταετία από το 2014, όταν και εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή συμπλήρωσαν πενταετία από την έναρξη επιτηδεύματος.

Ειδικότερα, υποχρεωμένοι να καταβάλουν φέτος τέλος επιτηδεύματος, για τη χρήση του 2019, είναι οι αγρότες που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Αυτό ισχύει επειδή οι αγρότες οι οποίοι έως το 2013 υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και από την 1-1-2014 υποχρεώθηκαν να τηρήσουν βιβλία και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Η μετάβαση αυτή, στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, θεωρείται ότι αποτελεί πρώτη έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα 5 χρόνια, εξαιρούνταν από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, οι χιλιάδες αγρότες, που μετατέθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ το 2014, συμπλήρωσαν την πενταετία της απαλλαγής το 2018, οπότε από τη φορολογική χρήση 2019 χάνουν την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και τους βεβαιώνεται κανονικά το τέλος επιτηδεύματος.

Το ποσό θα προστεθεί στον φόρο εισοδήματος των φετινών εκκαθαριστικών σημειωμάτων, τα οποία θα «φουσκώσουν» ακόμα περισσότερο.

Την πληρωμή του τέλους επιτηδεύματος για τη χρήση 2019 γλιτώνουν οι αγρότες που μετέβησαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από το 2014 (έχουν συμπληρώσει πενταετία), εφόσον έχουν έδρα των αγροτικών τους δραστηριοτήτων σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους.

Ωστόσο, εξαιρούνται και πληρώνουν το τέλος επιτηδεύματος, εάν τα χωριά κάτω των 500 κατοίκων ή τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.000 κατοίκων είναι χαρακτηρισμένοι ως τουριστικοί προορισμοί ή οι αγρότες, συμμετέχουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και πωλούν μέσω αυτών τα προϊόντα τους.

Επίσης, γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση 2019 όσοι έχουν συμπληρώσει ήδη από το 2019 το 65ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς προορισμούς ή όχι.

Πόσο κοστίζει το τέλος επιτηδεύματος

Για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» (τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή με περισσότερα από 3 φυσικά ή νομικά πρόσωπα αλλά το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους
 • 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Επίσης, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

 • 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,
 • 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,
 • 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
 • 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Οι 11 κατηγορίες που απαλλάσσονται

Πάντως σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών:

 1. Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
 2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 3. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών
 4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία  το 65ο έτος της ηλικίας.
 5. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 6. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, 
 7. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών. 
 8. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 9. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
 10. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
 11. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα