Επιχειρήσεις

«Εθνική Πανγαία»: Δημόσια πρόταση για free float, έπεται ΑΜΚ


Το 98,1% των μετοχών της «Εθνικής Πανγαία» ελέγχει πλέον το επενδυτικό σχήμα της Invel, μετά την εξαγορά του 32,7% που κατείχε μέχρι χθες η Εθνική Τράπεζα. Υποχρεούται λοιπόν να καταθέσει δημόσια πρόταση για την εξαγορά του υπόλοιπου 1,9%  που βρίσκεται σε διασπορά στο χρηματιστήριο, στα χέρια μικρομετόχων και επενδυτών.

Δεν μπορεί όμως να βγάλει την εταιρεία από το χρηματιστήριο, διότι βάσει του νόμου και του καταστατικού τους οι εταιρείες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας πρέπει να είναι εισηγμένες.

Για να υπάρξει λοιπόν διασπορά και να μειωθεί το ποσοστό της Invel και των άλλων επενδυτών που εκπροσωπεί, η «Εθνική Πανγαία» θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν νέοι μέτοχοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΜΚ σχεδιάζεται να είναι της τάξεως των 280-300 εκατ. ευρώ. Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της εταιρείας με μείωση του δανεισμού και για νέες επενδύσεις.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της «Πανγαίας» περιλαμβάνει ακίνητα τρέχουσας αποτίμησης 1,8 δισ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης