Ασφαλιστική Αγορά

Εθνική Ασφαλιστική: Διετής παράταση για την πώληση – Οι επόμενες ενέργειες της ΕΤΕ


Η DG Comp (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) έκανε δεκτό το αίτημα της της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, που αφορούσε την παράταση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής μέχρι το τέλος του 2020. Η ΕΤΕ εξασφάλισε, λοιπόν, το περιθώριο διετίας που επιζητούσε και εντός του δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρονιάς, θα ξεκινήσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την πώληση του 75% της θυγατρικής ασφαλιστικής.

Οι ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Εθνική Τράπεζα στο β’ εξάμηνο του 2019, αφορούν την αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών για την Ασφαλιστική, καθώς και την έναρξη των διαδικασιών για τη διάθεση του 75% των μετοχών της θυγατρικής της με δημόσια εγγραφή και εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν δύο φάσεις δημόσιας εγγραφής στο Χρηματιστήριο. Η πρώτη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το α΄ εξάμηνο του 2020.

Ως γνωστόν, η Εθνική Τράπεζα είχε ζητήσει παράταση πώλησης της θυγατρικής ασφαλιστικής από την DG Comp. Αρχικά οι Θεσμοί, εξέφρασαν αντιρρήσεις και ενστάσεις στο αίτημα της ΕΤΕ, η οποία ωστόσο κατάφερε να πείσει και να πάρει την παράταση.

Πλέον, η ΕΤΕ, εξασφαλίζει ότι δεν να αναγκασθεί να πουλήσει «όσο-όσο» την Εθνική Ασφαλιστική και ευελπιστεί σε βελτίωση των συνθηκών στις αγορές, προκειμένου να ανέβει στα επιθυμητά επίπεδα, το τίμημα της πώλησης.

Διαβάστε επίσης