Χρηστικά

Έρευνες στο εξωτερικό για μαύρο χρήμα Ελλήνων


Νέες υποθέσεις εντοπίστηκαν τον Νοέμβριο - Τι στοιχεία ζητούν οι ελληνικές αρχές από ξένες τράπεζες

Έρευνες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό περισσότερων από 40 ατόμων, διέταξε τον Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όπως συνολικά στην περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, απέστειλε σε τράπεζες και σε άλλες αρχές του εξωτερικού, αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, για περισσότερα από 340 άτομα.

Αναλυτικότερα, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον μήνα Νοέμβριο παραπέμφθηκαν, από τις φορολογικές Αρχές, 4 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 2,08 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών όμως, τον περασμένο μήνα, η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 44 άτομα.

Συνολικά από τις αρχές του 2019, η Αρχή εντόπισε 77 υποθέσεις, μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 70,27 εκατ. ευρώ.

Επίσης, φέτος έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις για 343 άτομα συνολικά.

Με την προσθήκη και των περιπτώσεων «μαύρου χρήματος που διερευνά η ΑΑΔΕ, ο αριθμός των περιπτώσεων προσεγγίζει τις 1.700 από τις αρχές του 2019.

Σε ότι αφορά στις δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών και των θυρίδων των προσώπων που κατηγορούνται για «ξέπλυμα», με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση περιόρισε στους 18 μήνες το μέγιστο όριο της δέσμευσης.

Μετά το πέρας του 18μήνου, οι λογαριασμοί απελευθερώνονται, εκτός και αν αποφασίσει το αντίθετο το δικαστικό συμβούλιο.
Ακόμη, η ίδια διάταξη προβλέπει πως οι παλαιές υποθέσεις (περισσότερες από 3.000) για τις οποίες έχει συμπληρωθεί το 18μηνο, θα πρέπει να επανεξεταστούν εντός τριμήνου, από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νέου νόμου.

Δηλαδή μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2020, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, θα πρέπει να επανεξετάσουν όλες τις συγκεκριμένες υποθέσεις, ώστε να μην αποδεσμευτούν οι λογαριασμοί και οι θυρίδες.

Τι πληροφορίες αναμένουν από το εξωτερικό

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που απέστειλε τα αιτήματα συνδρομής από το εξωτερικό, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, περιμένει τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Το όνομα, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης (στην περίπτωση φυσικού προσώπου) κάθε δηλωτέου προσώπου που είναι δικαιούχος, καθώς και των επιχειρήσεων.
2. Τον αριθμό λογαριασμού (ή λειτουργικό ισοδύναμο ελλείψει αριθμού λογαριασμού).
3. Το υπόλοιπο ή την αξία του λογαριασμού.
4. Σε περίπτωση λογαριασμού θεματοφυλακής:

  • Το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μερισμάτων και το συνολικό ακαθάριστο ποσό λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στον λογαριασμό.
  • Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή την εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον λογαριασμό.

5. Σε περίπτωση καταθετικού λογαριασμού, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε στον λογαριασμό κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή άλλης αντίστοιχης περιόδου υποβολής στοιχείων.

Σημειώνεται, πως όσοι διαθέτουν χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία, και έχουν φορολογηθεί, δεν πρέπει να ανησυχούν. Δεν ισχύει το ίδιο για όσους χρήματα που δεν δικαιολογούνται και τα οποία αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα