Χρηστικά

Επιδημία το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα!


Νέα αύξηση των κρουσμάτων στο τελευταίο δίμηνο - Περισσότερα από 1.600 άτομα εντοπίστηκαν εντός του 2019 και συνολικά πάνω από 3.600 στην τελευταία τριετία

Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων, εναντίον των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι ύποπτοι εντοπίζονται, συνήθως, από τους ελέγχους των καταθέσεων που διενεργεί το ειδικό λογισμικό της ΑΑΔΕ, για τον έλεγχο προσαύξησης της περιουσίας.

Πάντως υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση με την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, περιόρισε σε 18 μήνες το μέγιστο όριο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων σε υποθέσεις «μαύρου χρήματος». Επίσης από τις υφιστάμενες υποθέσεις που εκκρεμούν, οι Εισαγγελικές αρχές υποχρεούνται να τις επανεξετάσουν μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2020. Όσες δεν επανεξεταστούν στο τρίμηνο αυτό, αίρονται αυτομάτως οι δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων.

Από τις αρχές του 2019 περισσότερα από 1.600 άτομα ερευνώνται από τις Αρχές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ κάθε μήνα ο αριθμός αυξάνεται, στους συγκεκριμένους δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως και οι θυρίδες.

Αναλυτικότερα, η ΑΑΔΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο παρέπεμψε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 99 άτομα, ώστε να διερευνηθούν οι δραστηριότητές τους, ως ύποπτα για φοροδιαφυγή.

Οι κατηγορίες για τα 16 άτομα αφορούν «βεβαιωμένη φοροδιαφυγή», για 14 άτομα η κατηγορία είναι βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ και 69 άτομα παραπέμφθηκαν για χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

Το εντυπωσιακό είναι, ότι για τις τρεις αυτές κατηγορίες, από τις αρχές του 2019, παραπέμφθηκαν στην Αρχή, συνολικά 1.333 άτομα! Ακόμη, από το 2016 και μετά εκκρεμούν και ελέγχονται πάνω από 3.600 υποθέσεις διακίνησης μαύρου χρήματος.

Οι έλεγχοι των συγκεκριμένων ατόμων από την ΑΑΔΕ γίνονται σε τρία επίπεδα:

  • Με τη χρήση του «Ειδικού Λογισμικού Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο έχει άμεση πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των φορολογουμένων στις ελληνικές τράπεζες.
  • Με τον έλεγχο των ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δηλωθεί στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9.
  • Με την αναζήτηση πληροφοριών από άλλες χώρες για τυχόν ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων.

Η Αρχή για το ξέπλυμα

Ο κύκλος των κατηγορουμένων ανοίγει περισσότερο, με την προσθήκη και των προσώπων που «τσίμπησε» η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

ARXH

Μόνο στο δίμηνο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος, εντόπισε 10 ύποπτες υποθέσεις, με ύποπτα ποσά άνω των 8 εκατ. ευρώ, ενώ για τις συγκεκριμένες υποθέσεις ζητήθηκαν από τράπεζες του εξωτερικού στοιχεία για συνολικά 50 άτομα (26 τον Σεπτέμβριο και για 24 τον Οκτώβριο).

Συνολικά από τις αρχές του 2019, η Αρχή εντόπισε 73 υποθέσεις ( για ποσά ύψους 68,2 εκατ. ευρώ) στις οποίες εμπλέκονται 299 άτομα για τα οποία εκτός των άλλων ζητήθηκε και η συνδρομή τραπεζών από το εξωτερικό.

Αθροιστικά, τα άτομα που εντόπισε η ΑΑΔΕ και εκείνα που εντόπισε η Αρχή ανέρχονται σε 1.632!

Τα αιτήματα συνδρομής εστάλησαν από την «Μονάδα A'» της Αρχής, βασικό αντικείμενο της οποίας είναι η διερεύνηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται με βάση το συστατικό της νόμο, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 του ν.3691/2008, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους. Κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια υπόθεση.

Διαβάστε επίσης