Οικονομία

Επιδημία επιταγών Σώρρα στις εφορίες


Αυξάνονται οι «αυτόχθονες ιθαγενείς» που ζητούν να πληρωθούν τα χρέη τους, από τα... 600 δισ. ευρώ της Τράπεζας Ανατολής

Μορφή επιδημίας προσλαμβάνουν οι απόπειρες πληρωμής χρεών προς την εφορία, με επιταγές ή με χρέωση του λογαριασμού του Σώρρα!

Παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις απορρίπτονται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών εντούτοις, αρκετοί συμπολίτες μας δεν πτοούνται και ζητούν από τις εφορίες να πληρώσουν φόρους, από την… περιουσία της Τράπεζας της Ανατολής.

Η τακτική που ακολουθούν είναι η ακόλουθη. Προσέρχονται στην εφορία και ζητούν να πληρώσουν τα χρέη τους, από τον λογαριασμό του Αρτέμη Σώρρα, που υποτίθεται ότι περιέχει τα 600 δισ. ευρώ, από την Τράπεζα της Ανατολής.

Είναι ευνόητο ότι στις ΔΟΥ τους αποτρέπουν και αρνούνται να αποδεχτούν την πληρωμή με χρέωση εντός λογαριασμού με ανύπαρκτα δισ. ευρώ.
Ωστόσο, μετά την άρνηση της οικείας εφορίας να αποδεχτεί να χρεώσει τον λογαριασμό του Αρτέμη Σώρρα, προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στη ΔΕΔ προσφεύγουν όσοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν από το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου ή από κάποια υπηρεσία των εφοριών.

Όμως παρότι η ΔΕΔ έχει εκδώσει ήδη απορριπτικές αποφάσεις για αντίστοιχες προσφυγές εντούτοις συνεχίζουν. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι προσφυγές (παλαιές και νέες) προέρχονται από όλα τα μέρη της χώρας και όχι από κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Στις τελευταίες προσφυγές, που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, οι προσφεύγοντες προέρχονται από την Κρήτη, την Μυτιλήνη, τη Λάρισα (οι περισσότερες), το Μεσολόγγι και την Αθήνα.

Παρατηρείται επίσης ότι έχει αλλάξει και η φρασεολογία. Στις πρώτες προσφυγές ανέφεραν ότι «έχουν καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.  εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».
Στις νεότερες προσφυγές οι οφειλέτες αναφέρουν: «έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση, δια της οποίας έδινε εντολή να πληρωθεί κάθε βεβαιωμένη οφειλή του προς το Ελληνικό Δημόσιο, από δύο περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι δικαιούχος, ως Έλληνας αυτόχθων ιθαγενής και τα οποία αμφότερα συνίστανται σε ρευστό χρήμα».

Οι... αυτόχθονες ιθαγενείς

Ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις οφειλετών του Δημοσίου που επιχείρησαν να πληρώσουν χρέη με τον λογαριασμό του Σώρρα είναι οι ακόλουθες:

  1. Φορολογούμενος που χρωστούσε στο Δημόσιο 10.874,92 ευρώ, υπέβαλε στη Β ΔΟΥ Λάρισας, στις 26.5.2016,  εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση, «δια της οποίας έδινε εντολή να πληρωθεί κάθε βεβαιωμένη οφειλή του προς το Ελληνικό Δημόσιο, από δύο περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι δικαιούχος, ως Έλληνας αυτόχθων ιθαγενής και τα οποία αμφότερα συνίστανται σε ρευστό χρήμα». Το αίτημα απορρίφθηκε, αφού ζητήθηκε και η γνώμη του προϊσταμένου της Α ΔΟΥ Λάρισας. Στις 4 Δεκεμβρίου 2017 κατέθεσε προσφυγή στη ΔΕΔ, η οποία και την απέρριψε με την υπ. αρ. 1880 απόφασή της, που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 2018.
  2. Άλλη περίπτωση αφορά σε οφειλέτη που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Β΄ Λάρισας υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή, με την οποία ζητεί να πληρωθεί η οφειλή του προς την εφορία ύψους 8.447,86 ευρώ. Ο προσφεύγων ζητά τη διαγραφή κάθε οφειλής του, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β΄ Λάρισας, τη με αριθμό πρωτ. ……../26.5.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση, δια της οποίας έδινε εντολή να πληρωθεί κάθε βεβαιωμένη οφειλή του προς το Ελληνικό Δημόσιο, από δύο περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι δικαιούχος, ως Έλληνας αυτόχθων ιθαγενής και τα οποία αμφότερα συνίστανται σε ρευστό χρήμα. Η προσφυγή απορρίφθηκε με την απόφαση της ΔΕΔ 1881/ 29-03-2018.
  3. Φορολογούμενη που υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Β΄ Λάρισας ζήτησε από τον προϊστάμενο της εφορίας να πληρωθεί οφειλή της 905,28 ευρώ, όπως και κάθε βεβαιωμένη οφειλή της προς το Ελληνικό Δημόσιο, «από δύο περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι δικαιούχος, ως Ελληνίδα αυτόχθων ιθαγενής και τα οποία αμφότερα συνίστανται σε ρευστό χρήμα». Η προσφυγή απορρίφθηκε με την απόφαση της ΔΕΔ 1882/ 29-03-2018.
  4. Μια άλλη περίπτωση αφορά σε κάτοικο του Παναιτωλίου Αγρινίου, ο οποίος υπέβαλε αίτημα στη ΔΟΥ Μεσολογγίου, για πληρωμής της οφειλής του ύψους 6.798,22, «… από τα δύο περιουσιακά του στοιχεία, τα οποία συνίστανται σε ρευστό χρήμα και υπέδειξε πλήρως σε ποιους λογαριασμούς και σε ποια Τράπεζα φυλάσσονται». Για την υπόθεση ζητήθηκε και η γνώμη του προϊσταμένου της ΔΟΥ Αγρινίου και κατέληξε στη ΔΕΔ, η οποία την απέρριψε στις 27 Μαρτίου 2018 με την υπ. αρ.  1863 απόφασή της. Δηλαδή το αίτημα απασχόλησε δύο εφορίες και τη ΔΕΔ!
  5. Κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, έχει χρέος 32.108,43 ευρώ, το οποίο είναι βεβαιωμένο στη ΔΟΥ Μυτιλήνης. Πήγε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης στις 09-09-2016 και κατέθεσε «εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κ. Αρτέμη Σώρρα ποσό ύψους 600 δις ευρώ και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η προσφεύγουσα, καθώς καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του Έθνους μας». Η εφορία Μυτιλήνης την απέρριψε, η φορολογούμενη προσέφυγε στη ΔΕΔ η οποία επίσης την απέρριψε με την υπ. αρ. 1861./ 27-3-2018 απόφασή της.
  6. Φορολογούμενος που υπάγεται στην Β’ ΔΟΥ Λάρισας, έχει οφειλές 9.090,46 ευρώ, αφού δεν βρήκε άκρη με τον προϊστάμενο της εφορία υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την διαγραφή κάθε οφειλής του, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών του από δύο περιουσιακά στοιχεία στα οποία είναι δικαιούχος και τα οποία αμφότερα συνίστανται σε ρευστό χρήμα, υπέδειξε δε πλήρως σε ποιους λογαριασμούς και σε ποια τράπεζα φυλάσσονται. Φυσικά η προσφυγή απορρίφθηκε στις 26/03/2018 με την υπ. αρ. 1859 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα