Χρηστικά

Με επιταγή του Σώρρα(!) πήγαν να σβήσουν χρέη στην Εφορία


Προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και ζήτησαν να χρεώσουν τον λογαριασμό του Αρτέμη Σώρρα για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους

Δεν πρόκειται για αστείο ή για ανέκδοτο. Παρά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και την άσκηση δίωξης εναντίον του, ο Αρτέμης Σώρρας έχει ακόμη ένθερμους οπαδούς, που πιστεύουν ότι το "σύστημα" δεν τον αφήνει να σώσει τη χώρα και τους πολίτες της από το χρέος!

Ενδεικτικά είναι τρία νέα περιστατικά που συνέβησαν σε εφορίες: Δύο οφειλέτες του Δημοσίου πήγαν  στη ΔΟΥ Αχαρνών και ένας άλλος επιχειρηματίας στη ΔΟΥ Ηρακλείου Κρήτης, προσκομίζοντας την περιβόητη επιταγή  600 δισ. δολαρίων του επίδοξου "εθνοσωτήρα"! Με αυτήν ζήτησαν να εξοφλήσουν όλα τα χρέη τους...

Στις ΔΟΥ φυσικά τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται, καθώς δεν ισχύει η συγκεκριμένη επιταγή. Δεν πτοήθηκαν όμως και επέμειναν. Μετά την άρνηση της οικείας εφορίας να αποδεχτεί να χρεώσει τον λογαριασμό του Αρτέμη Σώρρα  επιχείρησαν να βρουν το δίκιο τους στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Στη ΔΕΔ προσφεύγουν όσοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν από το αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου ή από κάποια υπηρεσία των εφοριών.

Έτσι, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι προσέφυγαν στη ΔΕΔ ζητώντας να γίνει δεκτή η εξόφληση των χρεών τους με χρέωση του λογαριασμού των 600 δισ. δολαρίων του κ. Σώρρα.

Και οι τρεις προσφυγές είναι όμοιες ως προς το επιχείρημα που επικαλούνται, δηλαδή την πληρωμή των χρεών τους με χρέωση του λογαριασμού του Αρτέμη Σώρρα. Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται μάλιστα ότι είναι συνδικαιούχοι των 600 δισ. και ότι τα δικαιώματά τους «απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

Το γαϊτανάκι των προσφυγών

Η πρώτη προσφυγή υποβλήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017, από φορολογούμενη που υπάγεται στη ΔΟΥ Αχαρνών. Όπως αναφέρει η υπ. 1528 απόφαση της ΔΕΔ, η οποία εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018, «η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 3.603,20 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενη ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών την με αριθμό πρωτοκ. …………/6.12.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού 600 δισ. δολαρίων και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

Για την υπόθεση, η ΔΕΔ ζήτησε και τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας. 

Ακολουθεί το σκεπτικό της ΔΕΔ και καταλήγει:

«Επειδή ο προσβαλλόμενος πίνακας ατομικών οφειλών της προσφεύγουσας, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet, από τον οποίο προκύπτει για την προσφεύγουσα συνολικό ποσό οφειλών ύψους 3.603,20 €, δεν εμπίπτει στο στάδιο προσδιορισμού του φόρου, δεν είναι εκτελεστή διοικητική πράξη, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστότητας.

Συνεπώς, η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα. 

Αποφασίζουμε:

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 1.11.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της …………, ΑΦΜ …………ως απαράδεκτης. Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο».

Είναι η ίδια;

Η δεύτερη περίπτωση, αφορά φορολογούμενη που επίσης υπάγεται στη ΔΟΥ Αχαρνών. Ωστόσο επειδή στις αποφάσεις της ΔΕΔ, δεν αναγράφονται τα στοιχεία των φορολογουμένων που ασκούν προσφυγές ούτε καν οι αριθμοί πρωτοκόλλου, δεν είναι σίγουρο ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο.

Όπως γράφει η υπ. αρ. 1529 απόφαση της ΔΕΔ, που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018,  «η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή που κατέθεσε στις 4 Δεκεμβρίου 2017 αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 8.204,87 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει τόσο από τον πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., όσο και από την με αριθμ. πρωτοκόλλου …………/9.11.2017 ατομική ειδοποίηση καταβολής-υπερημερίας της ιδίας ως άνω αρχής, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς: Έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Αχαρνών την με αριθμό πρωτοκ. …………/6.12.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας».

Για την υπόθεση, η ΔΕΔ ζήτησε επίσης και τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Κηφισίας.

Η ΔΕΔ αποφάσισε: «Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 4.12.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της …………, ΑΦΜ …………, ως απαράδεκτης. Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο».

Ο Κρητικός επιχειρηματίας

Ακολουθεί η τρίτη περίπτωση, που αφορά σε υπόθεση οφειλέτη επιχειρηματία από την Κρήτη, που υπάγεται στη ΔΟΥ Ηρακλείου. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2017 και η ΔΕΔ, αφού προηγουμένως ζήτησε και τις απόψεις της ΔΟΥ Ηρακλείου, απόρριψε την προσφυγή, με την υπ. αρ. 1530 απόφαση που εκδόθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Η ΔΕΔ αναφέρει ότι:

«Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 15.11.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «…………», ΑΦΜ …………, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

Η προσφεύγουσα με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων ατομικών της οφειλών της ποσού ύψους 43.823,00 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από τον με ημερομηνία εκτύπωσης 27.10.2017 πίνακα οφειλών, που έχει αναρτηθεί στην σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης του taxisnet της Α.Α.Δ.Ε., ισχυριζόμενη ότι έχει ήδη καταθέσει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ την με αριθμό πρωτοκ. …………/9.8.2016 εξώδικη δήλωση- εντολή-εξουσιοδότηση περί είσπραξης των οφειλών της από λογαριασμό που έχει κατατεθεί από τον κο Αρτέμη Σώρρα ποσού ύψους 600 δις δολαρίων Αμερικής και στον οποίο δικαιούχος έχει καταστεί και η ίδια, καθώς και από τα δικαιώματά της που απορρέουν από τον κληρονομικό πλούτο του έθνους μας.

Αποφασίζουμε Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 15.11.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου …………ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «…………», ΑΦΜ …………, ως απαράδεκτης. 

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις