Χρηστικά

Έως 18 μήνες η δέσμευση καταθέσεων και θυρίδων για μαύρο χρήμα


Οι εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και κατά της Διαφθοράς οφείλουν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο της υπόθεσης εντός των 18 μηνών διαφορετικά αίρονται οι δεσμεύσεις

Μέχρι και 18 μήνες θα παραμένουν δεσμευμένοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, όσων κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτό διευκρινίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, μετά την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων με τον πρόσφατο νόμο 4995/2022, με τον οποίο αλλάζουν επί το αυστηρότερο και οι διαδικασίες ενημέρωσης των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο χρόνος δέσμευσης των καταθέσεων, θυρίδων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ορίζεται αρχικά σε 9 μήνες, αλλά με απόφαση του οικονομικού εισαγγελέα μπορεί να παραταθεί για άλλους 9 μήνες, χωρίς να κληθεί ξανά για διευκρινίσεις ή εξηγήσεις ο κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και για μαύρο χρήμα.

Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο της υπόθεσης εντός των 18 μηνών, διαφορετικά οι λογαριασμοί, οι θυρίδες και τα ακίνητα των κατηγορούμενων, αποδεσμεύονται, ανεξάρτητα από την πορεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι οικονομικοί εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους, σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9) μηνών.

Το διάστημα αυτό, μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα (9) μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης.

Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του κατηγορούμενου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης στον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας προς τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες, λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ημεδαπή.
Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε.

Με τον ίδιο τρόπο, η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης.

Επίσης, η διάταξη για την παράταση του χρόνου δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον κατηγορούμενο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει με αίτησή του, προς το συμβούλιο εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή το συμβούλιο πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, και να ζητήσουν την άρση της, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Οι νέες διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από τις 18 Νοεμβρίου 2022, ημέρα δημοσίευσης του ν. 4995/2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα