Χρηστικά

Εκκαθαριστικά με «προληπτικούς» και «κατ΄ εκτίμηση» φόρους!


Η ΑΑΔΕ στέλνει εκκαθαριστικά-φωτιά, στα τέλη Οκτωβρίου σε φορολογούμενους που εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις των αρχείων του Taxisnetείων

Την αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων με φόρους κατ΄ εκτίμηση ή και με προληπτικούς φόρους, σε φορολογούμενους, που εντοπίστηκαν από τις διασταυρώσεις, να μην είναι συνεπείς ή ετοιμάζονται να το «σκάσουν» στο εξωτερικό, δρομολογεί η ΑΑΔΕ στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα κομπιούτερ της ΑΑΔΕ έχουν πάρει κυριολεκτικά «φωτιά» κατά τους τελευταίους μήνες, πραγματοποιώντας πλήθος διασταυρώσεων, μέσω των οποίων άλλωστε εντοπίστηκαν και οι περίπου 100.000, οι οποίοι απέκρυψαν εισοδήματα το έτος 2014.

Όμως, προχώρησαν και πιο πέρα, καθώς έχουν εντοπίσει και φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ξεχάσει να υποβάλουν για χρόνια φορολογικές δηλώσεις και οσονούπω καταφτάνει ο λογαριασμός.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε, ότι ενεργοποιείται η διάταξη του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, η οποία προβλέπει τον καταλογισμό φόρου «κατ΄ εκτίμηση», για τις περιπτώσεις των υπόχρεων, που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Σημειώνεται πως, η σχετική διάταξη ήταν σε αδράνεια.

Όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα» «…ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τις τηλεφωνικές ειδοποιήσεις, για να δώσουμε την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν, είτε να δικαιολογήσουν τη μη υποβολή δήλωσης, είτε να δηλώσουν οι ίδιοι τα ποσά αυτά. Προς τα τέλη Οκτωβρίου προχωράμε σταδιακά σε καταλογισμούς, σε όσους δεν ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούμε τον λεγόμενο εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου που ενεργοποιείται όπου ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, προσδιορίζουμε εμείς τα εισοδήματα και τον φόρο, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας».

Τι είναι ο φόρος κατ΄ εκτίμηση

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας, «σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωση του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες».
Δηλαδή η Εφορία θα υπολογίσει τον φόρο που αναλογεί, σχεδόν αυθαίρετα, με βάση ότι στοιχεία έχει στη διάθεσή της.
Επίσης, ο Κώδικας προβλέπει ότι, «ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ' εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως
».

Προληπτικός προσδιορισμός φόρου

Εκτός από τον εκτιμώμενο προσδιορισμό του φόρου, ο Κώδικας προβλέπει και τον «προληπτικό προσδιορισμό του φόρου», για άτομα που υπάρχουν υποψίες ότι σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.
Ειδικότερα προβλέπει ότι η «η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να εκδίδει πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου μετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση είσπραξη του φόρου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο.
Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δύναται να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου απευθείας ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου αμφισβητώντας τη συνδρομή των περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου.
Ο φορολογούμενος είτε καταβάλλει εφάπαξ τη φορολογική οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου, είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής, παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται μέχρι την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου
».

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα