Χρηστικά

Εφορία: Αυτόματες κατασχέσεις και man to man πρέσινγκ σε οφειλέτες


Κάθε οφειλέτης αποκτά τον προσωπικό του... «διώκτη» εφοριακό

Στενός «κορσές» στους οφειλέτες του Δημοσίου γίνεται η Εφορία, με δύο νέες κινήσεις που δρομολογεί. Κάθε οφειλέτης αποκτά τον προσωπικό του «διώκτη» εφοριακό υπάλληλο, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται και το σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων καθιστά πιο συστηματικό το κυνήγι των οφειλετών του Δημοσίου, με στόχο την είσπραξη όσο γίνεται περισσότερων χρεών από τα 104 δισ. ευρώ που έχουν συσσωρευτεί. Διαπιστώνοντας πως το κυνήγι αποδίδει, δεδομένου ότι το 2018 ξεπεράστηκαν οι στόχοι που τέθηκαν, αποφάσισε να το οργανώσει σε νέες βάσεις.

Παίρνοντας ιδέες από το... μπάσκετ, υιοθετεί το σύστημα «man to man»: Κάθε οφειλέτη τον «χρεώνεται» προσωπικά ένας εφοριακός, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος και υπόλογος να παρακολουθεί την εξέλιξη της οφειλής, την τήρηση των ρυθμίσεων, τις μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον οφειλέτη και ενδιαφέρουν την εφορία.

 

Η «χρέωση» θα γίνεται σε εφοριακούς του δικαστικού τμήματος των ΔΟY, που έχουν αναλάβει την είσπραξη των χρεών.

Δηλαδή κάθε υπάλληλος του δικαστικού τμήματος των Εφοριών, χρεώνεται συγκεκριμένους οφειλέτες, με ονοματεπώνυμα. Θα επιδιώκει την είσπραξη των παλαιών οφειλών, με όλα τα μέσα που του παρέχει η νομοθεσία και θα δίνει λόγο για την απόδοσή του στους προϊσταμένους του.

Ολο το επιχειρησιακό δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκεται στο μηχανισμό είσπραξης, θα μπορεί να προβεί μέσω του συστήματος στην έκδοση πράξεων, την άσκηση καθηκόντων και την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης.

Οι οφειλέτες θα κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει  ανάλυσης κινδύνου και θα δίνεται προτεραιότητα στο "κυνήγι" αυτών που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να ξεφύγουν από την εφορία.

Η κατάταξη θα γίνεται με βάση τα διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση δεδομένα, και κεντρικά με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων υποδειγματοποίησης (π.χ. regression, decision trees, neural networks κτλ).

Αυτόματες ηλεκτρονικές κατασχέσεις 

Η προσωποποίηση των κυνηγών των οφειλετών και οφειλετών  θωρείται ότι θα αποδώσει ακόμη περισσότερο σε σύγκριση με το ισχύον πλαίσιο ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα της παρακολούθησης των οφειλών και των αυτόματων κατασχέσεων.

Το ηλεκτρονικό σύστημα των αυτόματων κατασχέσεων, θα επιτρέπει την παρακολούθηση της οφειλής αμέσως από τη γένεσή της, μέχρι και την αποπληρωμή της, ενώ συγχρόνως, αυτόματα θα παρακολουθεί και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη. Αν δεν πληρώσει έγκαιρα θα του κατάσχεται άμεσα η οφειλή, από τους λογαριασμούς που ήδη θα παρακολουθούνται.

Οι παράμετροι που θα έχει το νέο σύστημα είναι οι ακόλουθες:

  • Επίκεντρο σε επίπεδο πληροφορίας θα είναι οι οφειλές και οι οφειλέτες και η παρακολούθηση - διαχείριση αυτών με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.
  • Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της Α.Α.Δ.Ε. που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να έχει πλήρη και ενιαία εικόνα των οφειλών και οφειλετών και των ενεργειών που έχουν γίνει από τη γένεσή της μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή της.
  • Οι φορολογούμενοι, τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο και σε επίπεδο νομικών προσώπων, θα έχουν πλήρη εικόνα των οφειλών τους, του ιστορικού των οφειλών και των σχετικών πληρωμών και λοιπών ενεργειών τους, επιλεγμένων πληροφοριών για τις ενέργειες που κάνει ή προβλέπεται να κάνει η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για τις ενεργές οφειλές καθώς και θέματα συμψηφισμών και ρυθμίσεων των οφειλών τους.
  • Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης, θα μπορούν να γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα, στα σημεία που αυτό είναι εφικτό και τα οποία θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι διαδικασίες που θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται μαζικά ή/και αυτοματοποιημένα θα υποβάλλονται υπό τη μορφή πρότασης του συστήματος ενώ η αποδοχή της εν λόγω λειτουργικότητας θα επιβεβαιώνεται από την εκάστοτε μονάδα/στέλεχος στον οποίο είναι χρεωμένος/η ο/η εν λόγω οφειλέτης/οφειλή στο πλαίσιο του συστήματος.
  • Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας των οφειλών, εισπράξεων και λοιπών στοιχείων και πληροφοριών του συστήματος ανά οποιαδήποτε παράμετρο ή συνδυασμό παραμέτρων του συστήματος (επιχειρησιακή, γεωγραφική, χρονική κλπ).

Από πού θα αντλούνται στοιχεία

Οι δράσεις που θα κρίνονται σκόπιμες, μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, είναι οι ακόλουθες:

  • Άμεση παροχή κεντρικοποιημένης πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (Προφίλ Οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της Α.Α.Δ.Ε., όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, ΕΡΓΑΝΗ, Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών με κράτη μέλη της Ε.Ε. πληροφορίες από τρίτους κ.λπ..
  • Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού & συστήματος ρυθμίσεων.
  • Ενσωμάτωση και αξιοποίηση όλων των παρεχόμενων εκ του νόμου δυνατοτήτων για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).
  • Άμεση έναρξη αυτοματοποίησης διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών.
  • Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα