Χρηστικά

Δίχτυ της Εφορίας σε όλους τους μισθούς, συντάξεις και επιδόματα


Στο στόχαστρο διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, «μπλοκάκια» το 2024

Στο στόχαστρο της Εφορίας θα βρεθούν φέτος πάνω από 60 κατηγορίες μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και παροχών, που αφορούν σε μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, «μπλοκάκια», στο πλαίσιο των ετήσιων και αυτόματων διασταυρώσεων που θα διενεργήσουν οι φορολογικές αρχές, για τα εισοδήματα του 2023.

Πρόκειται για τα εισοδήματα κάθε είδους που οφείλουν να καταγράψουν και να κοινοποιήσουν στο Taxisnet έως την 28η Φεβρουαρίου, όλοι οι εργοδοτικοί φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι υπηρεσίες του δημοσίου που κατέβαλαν οποιοδήποτε επίδομα ή παροχή.

Στις καταστάσεις που υποβάλλονται στο Taxisnet μέχρι την 29η Φεβρουαρίου 2024, δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς, επιδόματα, αναδρομικά, υπερωριακή αμοιβή και άλλες έξτρα αμοιβές, οι παροχές σε είδος, οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τα μερίσματα, τα επιδόματα και το κοινωνικό μέρισμα, που καταβλήθηκαν το 2023.

Διευκρινίζεται, ότι, δεν φορολογούνται και τα 64 εισοδήματα, καθώς, ορισμένα εξ αυτών είναι αφορολόγητα ή φορολογήθηκαν αυτοτελώς, αλλά πρέπει να δηλωθούν, καθώς ορισμένα εξ αυτών χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεκμηρίων, από τους λήπτες.

Τα στοιχεία που θα αποστείλουν οι συγκεκριμένοι φορείς έως την 29η Φεβρουαρίου, θα αναγραφούν στα ηλεκτρονικά έντυπα των φορολογικών δηλώσεων του 2024, όπως αυτά θα προκύψουν από τις βεβαιώσεις αποδοχών που θα εκδοθούν και θα υποβληθούν στο Taxisnet.

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ, θα διασταυρώσει τα στοιχεία που αναγράψουν οι φορολογούμενοι, με τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι φορείς, αλλά και με τα υπόλοιπα εισοδήματά τους.

Υπενθυμίζεται, πως, οι φορολογούμενοι, δεν θα μπορούν να τροποποιήσουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους εργοδότες τους, αλλά εάν διαφωνούν με τα δηλωθέντα ποσά, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους εκδότες των βεβαιώσεων αποδοχών και να διορθωθούν τυχόν λάθη.

Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της βεβαίωσης αποδοχών και της δήλωσης του φορολογούμενου, τότε θα κληθεί για εξηγήσεις, από την οικεία ΔΟΥ.

Η λίστα των αποδοχών 

 1. Τακτικές αποδοχές
 2. Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
 3. Λοιπά αποδοχών
 4. Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κτλ
 5. Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
 6. Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
 7. Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
 8. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
 9. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟ ΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
 10. Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
 11. Παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
 12. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
 13. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 14. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 15. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν).
 16. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 17. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%-) 6 -(υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 18. Κύρια σύνταξη
 19. Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
 20. Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
 21. Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
 22. Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)
 23. Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 24. Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 25. Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 26. Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 27. Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 28. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 29. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 30. Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2023
 31. Ποσά της εφάπαξ παροχής από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένο
 32. Επίδομα παιδιού
 33. Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
 34. Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
 35. Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
 36. Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
 37. Σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους.
 38. Εκλογική αποζημίωση 
 39. Επιδόματα ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,ΓΕΝΕ
 40. Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 41. Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 42. Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή
 43. Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 44. Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 45. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους. (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 46. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΦΔ μόνο στην αλλοδαπή (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 47. Αναδρομικά εξωιδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 48. Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 49. Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
 50. Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ
 51. Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (περ. θ παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 4172/2013)
 52. Κοινωνικό Μέρισμα και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων και μακροχρόνια ανέργων
 53. Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους (παρ. 5 άρθρου 30 ν.4144/2013)
 54. Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 55. Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 56. Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 57. Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 58. Αναδρομικά επιδόματος παιδιού (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 59. Επίδομα αλλοδαπής και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη
 60. Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 του ν. 4756/2020)
 61. Έκτακτη αποζημίωση της παρ.1 άρθρο 33 ν.4690/2020 και του άρθρου 43 του ν. 4778/2021 (εποχικά εργαζόμενοι τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου)
 62. Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων καταστροφών
 63. Ισόβια τιμητική παροχή Ελλήνων οπλιτών Κύπρου
 64. Υποτροφίες (παρ. 1 άρθρου 283 του ν. 4957/2022 και παρ. 6 άρθρου 24 του ν. 4386/2016)
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα