Χρηστικά

Ποιές υποθέσεις παραγράφηκαν και δεν μπορεί να τις ελέγξει η Εφορία!


Χιλιάδες φάκελοι μπήκαν στο χρονοντούλαπο της Εφορίας, καθώς παραγράφηκε τον Δεκέμβριο το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να επιβάλλουν φόρους και πρόστιμα

Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις μπήκαν στο χρονοντούλαπο της Εφορίας, καθώς παραγράφηκε το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να διενεργήσουν ελέγχους και να επιβάλλουν φόρους και πρόστιμα.

Πρόκειται για τις ανέλεγκτες φορολογικές υποθέσεις από το 2007 έως και το έτος 2017, ο χρόνος ελέγχου των οποίων έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 και πλέον η εφορία δεν μπορεί να επιβάλει φόρους και πρόστιμα, ανεξάρτητα αν έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ή όχι.

Τα έγκυρα σημειώματα του ελέγχου, για τις συγκεκριμένες υποθέσεις κοινοποιήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και πλέον αν κοινοποιηθεί κάποιο μετά την 1η Ιανουαρίου 2024 για τις ίδιες υποθέσεις, δεν είναι έγκυρο και δεν ισχύει.

Ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν

Ειδικότερα η λίστα με τις υποθέσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που παραγράφηκαν την 31η Δεκεμβρίου 2023 είναι οι ακόλουθες:

  1. Οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2017 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2022. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά από την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2017, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-2018 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η επιχείρηση που δεν θα  ελεγχθεί για τη χρήση του 2017 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν μπορεί να ελεγχθεί από την 1η-1-2024. 
  2. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση 2014, αλλά οι επιτηδευματίες «ξέχασαν» να υποβάλουν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2020. Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-2020 (5+1 έτος από το τη φορολογική χρήση), εφόσον υποβάλλονταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2020, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη και φτάνει στα 8 έτη.
  3. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2012, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία. Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρωματικά» στοιχεία,  (π.χ. εικονικά τιμολόγια) από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Σημειώνεται ότι από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού, ενώ συνιστούν «συμπληρωματικά στοιχεία» οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών σε τράπεζες του εξωτερικού.
  4. Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2012 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να «τρέχει» από την 1η-1-2013 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2012 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και έληξε  την 31η-12-2023.
  5. Οι υποθέσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας του 2008, εφόσον δεν υποβλήθηκε δήλωση είτε για ολόκληρη είτε για μέρος της ακίνητης περιουσίας το έτος αυτό.
  6. Οι υποθέσεις του έτους 2007. Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία είχε το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2007.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα