Χρηστικά

Στην Εφορία, ό,τι δηλώθηκε στο Κτηματολόγιο!


Διόρθωση του Ε9 χωρίς πρόστιμα μέχρι 31 Μαΐου, αλλά με αναδρομικό ΕΝΦΙΑ, προβλέπει η διαδικασία διόρθωσης των στοιχείων των ακινήτων

Τη δήλωση και στην εφορία, των στοιχείων των ακινήτων που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και διαφέρουν από εκείνα που υπάρχουν ήδη στο taxisnet, υποχρεούνται να υποβάλουν οι φορολογούμενοι, μέχρι την 31η Μαΐου 2021.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή καλύπτει διορθώσεις στην περιουσιακή κατάσταση, που αφορούν σε μεταβολές που έγιναν από το έτος 2010 και μετά.

Οι διορθώσεις των στοιχείων γίνονται χωρίς την επιβολή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής, ωστόσο, εάν η περιουσία του φορολογούμενου έχει αυξηθεί, θα του καταλογιστεί αναδρομικός ΕΝΦΙΑ, από το έτος που προέκυψαν οι μεταβολές.

Αντίστοιχα, εάν η αξία της ακίνητης περιουσίας έχει μειωθεί, τότε θα τους επιστραφεί ο ΕΝΦΙΑ, που τυχόν κατέβαλε στα προηγούμενα χρόνια.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις διορθώσεις άνοιξε και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν διαφορές, στην περιουσιακή τους κατάσταση, μεταξύ εκείνης που δηλώθηκε στο Κτηματολόγιο και εκείνης που υπάρχει στο Περιουσιολόγιο της Εφορίας, θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ και να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, μέχρι την 31η Μαΐου.

Οι ιδιοκτήτες, μπορούν να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους για τα έτη από το 2010 και μετά, και φυσικά τις μεταβολές που έγιναν το προηγούμενο έτος 2020.

Εκείνοι που πρέπει να προσέξουν περισσότερο είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει άλλα στοιχεία ακινήτων στο taxisnet και άλλα στο Κτηματολόγιο. Δηλαδή, αν στο Κτηματολόγιο δηλώθηκε ένα οικόπεδο 1.000 τ.μ. αλλά στην Εφορία είναι δηλωμένο για 500 τ.μ., ο ιδιοκτήτες οφείλει να διορθώσει το πραγματικό εμβαδόν, για να μην μπλέξει σε περιπέτειες.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, με τον φόρο που αναλογεί στα πραγματικά εμβαδά και αξία της ακίνητης περιουσίας.

Στην περίπτωση που προκύπτει μείωση φόρου η οποία ξεπερνά τα 300 ευρώ, τότε ο φορολογούμενος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του Taxisnet προκειμένου να προσκομίσει στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συμβόλαια κ.ά.)  για να ελεγχθούν και να ολοκληρωθεί η νέα εκκαθάριση.

Διασταύρωση με το Κτηματολόγιο

Επίσης, αρκετά ακίνητα, που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο, δεν έχουν δηλωθεί στην Εφορία, προκειμένου οι ιδιοκτήτες τους να μην πληρώνουν ΕΝΦΙΑ.

Όμως, με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, όπως προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, θα διασυνδεθούν το Περιουσιολόγιο της Εφορίας με το αρχείο του Κτηματολογίου ώστε να διασταυρωθούν τα στοιχεία των δύο αρχείων.

Για τα ακίνητα που θα εντοπιστούν διαφορές, σχετικά με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο και σε εκείνα που έχουν δηλωθεί στην Εφορία, θα καλείται ο υπόχρεος για εξηγήσεις και για να διορθώσει τα στοιχεία που είναι λάθος είτε στην εφορία είτε  στο Κτηματολόγιο.

Στις περιπτώσεις που εντοπιστούν ότι τα εμβαδά των ακινήτων, που είναι δηλωμένα στο Taxisnet είναι λιγότερα σε σχέση με εκείνα που δηλώθηκαν στο Κτηματολόγιο, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις για όλα τα έτη για τα οποία υπάρχει η διαφορά.

Στις υποθέσεις αυτές, θα καταλογιστεί η διαφορά του ΕΝΦΙΑ που αναλογεί ή του ΦΑΠ, ενώ, εφόσον η δήλωση γίνει πριν τον εντοπισμό από την Εφορία, θα καταλογιστούν και πρόστιμα.

Η εφαρμογή της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με τον οδηγό της ΑΑΔΕ, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα βήματα:

 1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.
 2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).
 3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα  περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.
 4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται  τροποποίηση.
 5. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
 6. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά  πεδία που ζητούνται  και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.      
 7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί  η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.
 8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.
 9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.
 10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.      
 11. Από τις διαθέσιμες ενέργειες μπορείτε να εκτυπώσετε τις υποβληθείσες δηλώσεις Ε9, την περιουσιακή σας κατάσταση και τα εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. /πράξεις διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (άρθρο 54Α ν. 4174/2013), θα πρέπει να  ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:  

 1. Επιλέξτε το τρέχον έτος.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Πιστοποιητικά και από τις Διαθέσιμες ενέργειες την έκδοση νέου πιστοποιητικού για χρήση στο τρέχον έτος.
 3. Επιλέξτε χρήση και πληκτρολογήστε τον εντεκαψήφιο Α.Τ.ΑΚ. του εμπραγμάτου δικαιώματος, για το οποίο θέλετε να εκδώσετε πιστοποιητικό.
 4. Για κάθε Α.Τ.ΑΚ. εκδίδεται ξεχωριστό πιστοποιητικό.
 5. Από τις διαθέσιμες ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή δικαιώματος για έκδοση πιστοποιητικού.
 6. Μπορείτε να κάνετε εκτύπωση προεπισκόπησης πιστοποιητικού, για να ελέγξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού πριν αυτό εκδοθεί.
 7. Επιλέξτε έκδοση πιστοποιητικού και στη συνέχεια εκτύπωση.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα