Χρηστικά

Διαγράφονται και πρόστιμα για ΦΠΑ, λόγω παραγραφής


Νέα ανατροπή από τη ΔΕΔ, με βάση αποφάσεις ΣτΕ, ΝΣΚ και ΑΑΔΕ

Διαγράφονται και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παραβάσεις στον ΦΠΑ, ακόμα και για υποθέσεις που υπήρξαν συμπληρωματικά στοιχεία, με το εντοπισμό πλαστών και εικονικών τιμολογίων, εντός της δεκαετίας.

Αυτό προκύπτει από αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ, η οποία ερμηνεύοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των αποφάσεων της ΑΑΔΕ, έκρινε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν παραγραφεί.

Τα ποσά που είχαν καταλογιστεί από τους ελέγχους διαγράφονται με το σκεπτικό ότι το 2018 που εκδόθηκαν οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του ΦΠΑ, οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν ήδη παραγραφεί, λόγω παρόδου πενταετίας από τη λήξη του έτους υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων.

Αναλυτικότερα, η ΔΕΔ, εξετάζοντας τις ενδικοφανείς προσφυγές που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις, θεώρησε ότι για τις συγκεκριμένες υποθέσεις δεν ισχύει η δεκαετής περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρων και προσαυξήσεων αλλά η  πενταετής, έστω κι αν οι πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ εκδόθηκαν με βάση συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν εις γνώσιν των αρμοδίων φορολογικών αρχών μετά την πάροδο της πενταετούς περιόδου παραγραφής.

Όπως εξηγεί η ΔΕΔ στο σκεπτικό της, σύμφωνα με τη νομοθεσία, για να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά στοιχεία» τα πλαστά τιμολόγια ή άλλες παραβάσεις, θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί αρχικοί φορολογικοί έλεγχοι και έκδοση αρχικών πράξεων προσδιορισμού εντός της πενταετούς περιόδου παραγραφής, παράμετρος η οποία, στην νομοθεσία περί ΦΠΑ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την διενέργεια ελέγχου και την έκδοση πράξεων μετά την πάροδο της πενταετούς αυτής περιόδου.

Δηλαδή η ΔΕΔ αποφάνθηκε ότι η παράταση της πενταετούς περιόδου παραγραφής για άλλα πέντε έτη λόγω της εξεύρεσης, μετά την λήξη της πενταετίας, συμπληρωματικών στοιχείων από τα οποία προκύπτει ότι ο φόρος που έπρεπε να καταβληθεί είναι μεγαλύτερος, επιτρέπεται στον ΦΠΑ μόνο εφόσον κατά την διάρκεια της κανονικής πενταετούς περιόδου έχει διενεργηθεί αρχικός φορολογικός έλεγχος και έχει εκδοθεί αρχική πράξη προσδιορισμού του φόρου.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα ΦΠΑ προβλέπεται ότι αν κατά την πενταετή περίοδο παραγραφής δεν έχει διενεργηθεί αρχικός φορολογικός έλεγχος και δεν έχει εκδοθεί αρχική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ, τότε ακόμη κι αν, μετά την πάροδο της πενταετούς αυτής περιόδου, βρεθούν συμπληρωματικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ΦΠΑ που έπρεπε να καταβληθεί είναι μεγαλύτερος, δεν είναι δυνατή η παράταση της περιόδου παραγραφής για άλλα πέντε έτη και συνακόλουθα δεν είναι νόμιμη η έκδοση συμπληρωματικής πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ, καθώς η υπόθεση θεωρείται πλέον παραγραμμένη.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των αποφάσεων της ΑΑΔΕ, οι φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται αυστηρά εντός της πενταετίας, εκτός και αν προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να επεκτείνουν στη δεκαετία τον χρόνο παραγραφής.
Από τα «συμπληρωματικά στοιχεία» έχουν ήδη αφαιρεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών σε ελληνικές τράπεζες οι οποίες διαπιστώνονται από τις φορολογικές αρχές μετά την πενταετία, ενώ τώρα αφαιρούνται και οι υποθέσεις παραβάσεων στον ΦΠΑ, εφόσον δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος εντός της αρχικής πενταετίας.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα