Χρηστικά

…Παραγράφονται και οι φορολογικοί έλεγχοι!


Πώς οι αποφάσεις του ΣτΕ και του Ν.Σ.Κ. αφόπλισαν κυριολεκτικά το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου

Ανησυχητική μείωση του αριθμού των φορολογικών ελέγχων σε πλούσιους φορολογούμενους καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ενώ φυσικό επακόλουθο είναι και η δραματική μείωση των προστίμων που επιβάλλονται.

Αιτία είναι οι αποφάσεις των δικαστηρίων για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, που άφησαν σχεδόν χωρίς αντικείμενο τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο χρόνος της στη διάρκεια του οποίου μπορούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν φορολογικούς ελέγχους περιορίστηκε αυστηρά στην πενταετία, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Το γεγονός αυτό, αφόπλισε κυριολεκτικά το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), το οποίο έμεινε χωρίς φορολογικό αντικείμενο, όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων.

Μάλιστα, ακόμα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και επιβάλλονται τα αναλογούντα πρόστιμα, κατόπιν ακυρώνονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή από τα δικαστήρια.

Η κανονική περίοδος παραγραφής είναι πενταετής και «μετράει» από τη λήξη του έτους, στο οποίο πρέπει να υποβληθεί η σχετική φορολογική δήλωση. Στην ουσία είναι 5+1 έτη και συγκεκριμένα για τις χρήσεις 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010 (οικονομικά έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011), το δικαίωμα του Δημοσίου για έκδοση οριστικών πράξεων σε βάρος του παραγράφηκε την 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015 και 31/12/2016, αντίστοιχα.

Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής, πενταετούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρωματικά» στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι τραπεζικές καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού. Αν βρεθούν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, η Εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο για μια δεκαετία πίσω.

Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Για την περίπτωση που υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση, αναμένεται η τελική γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Λίγοι έλεγχοι, ελάχιστα τα πρόστιμα

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι έλεγχοι που πραγματοποίησε το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2018 ανήλθαν στο 43,6% του συνόλου των ελέγχων που είχαν προγραμματιστεί για το 2018 ενώ κατά την ίδια περίοδο, τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους ανήλθαν μόλις στο 2,6% του συνολικού ετήσιου στόχου που έχει τεθεί με το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για όλο το 2018.

Ακόμη, σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2017 οι έλεγχοι του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ήταν μειωμένοι κατά 10,78%, ενώ τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από την υπηρεσία αυτή ήταν μειωμένα κατά 85,7%!

Συγκεκριμένα στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2018, τα 11 Τμήματα Ελέγχου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.:

  • Ολοκλήρωσαν τη διενέργεια 240 ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τη στιγμή που για όλο το 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διενέργεια 550 ελέγχων σε φορολογούμενους αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει η Α.Α.Δ.Ε. στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους οι ελεγκτές του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ολοκλήρωσαν μόνο το 43,63% των ελέγχων που οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Βεβαίωσαν ποσά φόρων και προστίμων συνολικού ύψους μόλις 13,06 εκατ. ευρώ στα 240 φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο τα οποία έλεγξαν, ενώ, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. για το τρέχον έτος, έως το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν βεβαιώσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε πλούσιους φορολογούμενους.  Ουσιαστικά στους πρώτους 8 από τους 12 συνολικά μήνες του 2018, οι ελεγκτές του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. καταλόγισαν ποσά φόρων και προστίμων που αντιστοιχούν μόλις στο 2,6% του στόχου που έχει τεθεί και για τους 12 μήνες του έτους.

Επίσης τα βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά το οκτάμηνο του 2018 είναι μειωμένα κατά 85,7% ή κατά 78,28 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με αυτά που βεβαιώθηκαν στο πρώτο οκτάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάμηνο του 2018 το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. βεβαίωσε – όπως ήδη αναφέραμε – φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους μόλις 13,06 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είχε βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα ύψους 91,34 εκατ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα