Χρηστικά

STOP της ΑΑΔΕ σε 1.001 αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες!


Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα των ελέγχων, που διενήργησαν το εννεάμηνο του 2019 οι τελωνειακές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με ξένες πινακίδες.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο ελέγχθηκαν 4.194 αυτοκίνητα με πινακίδες τρίτων χωρών και διαπιστώθηκαν παραβάσεις στα 1.001 αυτοκίνητα. Δηλαδή, 1 στα 4 αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες είναι παράνομο.

Ιδιαίτερο πρόβλημα υπάρχει με τα αυτοκίνητα που φέρον πινακίδες Βουλγαρίας, τα οποία υποτίθεται είναι εταιρικά, σε εταιρίες που έχουν ανοίξει Έλληνες στη γειτονική χώρα.

Στόχος είναι να αποφύγουν τεκμήρια και φόρους πολυτελείας, αλλά όταν εντοπιστούν, πληρώνουν φόρους πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Επίσης η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε και χαρακτηριστικές περιπτώσεις που προέκυψαν κατά τους ελέγχους και συγκεκριμένα:

  • Σε έλεγχο, που διενεργήσαν υπάλληλοι του Α' Τελωνείου Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί προσωρινής εισαγωγής οχημάτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα, σε υπαίθρια επιχείρηση, που έχει ως αντικείμενο εργασιών, Εμπορία – Πάρκινγκ – Σέρβις – Επισκευές, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εντόπισαν σταθμευμένα 27)αυτοκίνητα, που έφεραν ξένες πινακίδες.

Τα αυτοκίνητα δεσμεύθηκαν και από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκαν:

  • Σε δεκαεπτά περιπτώσεις, παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (δ. 247/88, Ν. 2960/01), ενώ εκκρεμεί ο έλεγχος για επτά οχήματα.
  • Για τα οχήματα, που διαπιστώθηκε παράβαση, συντάχθηκε Έκθεση Ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε στο Δικαστικό Τμήμα του Τελωνείου για τον καταλογισμό και την είσπραξη των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα οργανώνονται τελωνειακές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ και εξειδικευμένες δράσεις στους τομείς αυτούς και συγκεκριμένα:

  • Πραγματοποιήθηκε τελωνειακή επιχείρηση για εντοπισμό αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες, που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατοχής και κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και βασίστηκε σε πραγματοποίηση αιφνιδιαστικών ελέγχων σε σημεία που είχαν προεπιλεγεί από τους αρμόδιους ελεγκτές με στόχο την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.
  • Συνολικά ελέγχθηκαν 76 οχήματα, εντοπίστηκαν έως τώρα 10 παραβάσεις και εκκρεμούν να ολοκληρωθούν 2 έλεγχοι, ενώ έχουν δεσμευτεί 6 αυτοκίνητα.
     
Διαβάστε επίσης