Χρηστικά

Αυξήσεις μισθών πάνω από 80 ευρώ τον μήνα λόγω τριετιών!


Αυξήσεις μισθών πάνω από 80 ευρώ τον μήνα εξασφαλίζουν οι υπάλληλοι που έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, λόγω του ντόμινο που προκαλεί η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Ειδικότερα, όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω.

Επίσης οι εργατοτεχνίτες, που αμείβονται με ημερομίσθιο, αυτό προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φεβρουάριο του 2012 και έως έξι τριετίες. Συνολικά η αύξηση είναι 30% για 18 έτη και άνω.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι εισπράττουν τις 3ετίες που είχαν θεμελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση, πέραν της αύξησης των 64 ευρώ, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού.

Αναλυτικότερα οι αυξήσεις που προκύπτουν λόγω τριετιών σε μισθούς και ημερομίσθια παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Μισθοί και τριετίες  

trietia1
 

Ημερομίσθια και τριετίες 

trieties2

Διαβάστε επίσης